Քիմիա դասարանական աշխատանք

Դասարանական աշխատանք 1.Թվարկի՛ր, թե ի՞նչ տարրերի ատոմներից են կազմված՝ ջուրը (H2O), H-ջրածին, O-թթվածին ծխաթթու գազը (CO2), C-ածխածին, O-թթվածին Երկաթի (III) օքսիդ (Fe2O3), Fe-երկաթ, O-թթվածին Կալիումի պերմանգանատը(KMnO4), K-կալիում, Mn-մանգան, O-թթվածին Կալիումի…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա դասարանական աշխատանք-ում