Ուժ

1․Ի՞նչ է բնութագրում ուժը: Ուժ է կոչվում այն ֆիզիկական մեծությունը, որի միջոցով քանակապես նկարագրում են մարմինների փոխազդեցությունը 2.Ո՞ր ուժն է կոչվում 1նյուտոն(1Ն): 1 կգ մարմինը 1 վարկյանում իր արագությունը փոխում…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Ուժ-ում