Русскый язык

Упражнение 1. Подбери к данным наречиям как можно больше синонимов и антонимов. Оригинально, регулярно, открыто, нежданно, упорно, внезапно, отлично, по-доброму, ...

Աշխաարհագրություն

Ինչպե՞ս են որոշում բնակչության թիվը։ Մարդահամարներով Ինչու՞ է բնակչության թիվը զարգացած երկրներում ավելի քիչ, քան ոչ զարգացած երկրներում։ Մթոլորտի պատճառով ...

Բյուզանդիան Հայկական հարստության օրոք

Ինչ տարածքներ կորցրեց Բյուզանդիան արաբների դեմ մղվող պատերազամների հետևանքով Պաղեստին, Ասորիք, Փոքր ասիայի արևելյան կողմը Ով էր Հայկական-Մակենդոնական արքայատոհմի հիմնադիրը:Ինչպես ...

Քիմիա տնային աշխատանք

Ներկայումս ավելի քան 25 միլիոն նյութ է հայտնի։ Դրանք տարբերակելու համար օգտագործում ենք. նյութերի ֆիզիկական, քիմիական հատկություններ: Նյութերի ֆիզիկական հատկություններն ...

Մանրամասներ Սարոյանի կյանքից

Կարող ենք ենթադրել, որ Սարոյանի անկախության ձգտումը բերեց նրան, որ 1942 թվականին նա հիմնեց իր սեփական թատրոնը, որը երկար չգոյատևեց: ...

Իմ ընտանիքը

Իմ ընտանիքը կազմված է 5 անդամից՝ հայրիկ, մայրիկ, եղբայր, ես, ուրիշ եղբայր: Իսկ հիմա անուններով՝ Արտակ, Վերոնիկա, Կորյուն, Աստղիկ, Տրդատ: ...

Քիմիա տնային առաջադրանք

Հիշի՛ր և սովորի՛ր! Քիմիան գիտություն է նյութերի, դրանց բաղադրության, կառուցվածքի, հատկությունների եւ փոխարկումների մասին:! Ֆիզիկական մարմինը դա ծավալ, զանգված ունեցող ...

Պարզագույն խնդիրներ

18 Աշոտ 11, Վարդան 33 25, 27 7 6 19 35 23 156 ...

Բյուզանդիայի ոսկեդարը

Վերհիշեք թե երբ է կազմավորվել Բյուզանդական կայսրությանը 395 թ. Ովքեր էին ընտրում բյուզանդական կայսրին Ծերակույտը և զորքը Որոնք էին կայսրեկան ...

Գրականություն

Առաջադրանքներ1. Ի՞նչ է ասում Իսահակյանը Ա. Հայ ազգային երգի մասին Ուր որ հայ կա, այնտեղ է և Կոմիտասի երգը: Նրա ...

Русскый язык

Упражнение 1. Поделите слова на два столбика: с буквой з в приставке, с буквой с в приставке. Разделить, безработный, распилить, ...

Ծանոթացում ֆիզիկական մեծություններ չափող մի քանի գործիների հետ

Ծանոթացում ֆիզիկական մեծություններ չափող մի քանի գործիքների հետ: Ամպերաչափ, ոլտաչափ, ջերմաչափ, քանոն, գլանաչափ, ուժաչափ։ Նայելով գործիքներին ես հասկացա, որ դրանք ...

Կենսաբանություն

Ինչպե՞ս է մարդն օգտագործում կաթնաթթվային բակտերիաները կաթնաթթվային բակտերիաներ կա այնտեղ որտեղ կա կաթ, օրինակ՝ թթվասեր, մածուն, պանիր և այլն, մարդիկ ...

Գործնական քերականություն

1. Կետերի փոխարեն հերթով գրի՛ր տրված հոմանիշները: Բացատրի՛ր ստացված նախադասությունների իմաստային տարբերությունները կամ նրբերանգները: Գնում էր կախարդական մատանին (փախցնելու, գողանալու): ...

Հանրահաշիվ

1)Հետևյալ միանդամներից որո՞նք են իրար հավասար. ա) xxxy4y, abxxb, 2x ² ⋅ 2yx, b ²ax ², 2ab ² x ², ...

Ֆիզիկական մեծություններ, ֆիզիկական մեծությւնների չափումը

1Ինչ է նշանակում չափել որևէ ֆիզիկական մեծություն: Ֆիզիկական մեծությունը համեմատել նույն միավոր ունեցող որիշ մեծության հետ: 2Երկարության հիմնական և այլ ...

Գրականություն

Աշուն օր Սևուկ ամպեր վար եկան Օրան, օրան, Սարի վրա շար եկան։ Ծագեց առավոտ Պաղեց, սառավ օդ։ Գոռաց երկինք, բուք ...

Պատերազմը

Առաջադրանքներ Առանձնացրո՛ւ անհասկանալի բառերը և բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ։ Անհասկանալի բառեր չկան։ Ի՞նչն էր երեխաների ատելության պատճառը։ Պատերազմը Պատմվածքում տեղի ունեցածի ...

Քիմիա

1. Գրե՛ք հետևյալ տարրերի քիմիական նշանները՝ ալյումին, կալցիում, սիլիցիում և ֆոսֆոր: Ալյումին-Al...

Գործնական քերականություն տնային

Գործնական քերականություն 1. Ընդգծե՛ք հինգ ածական։ Ամոթ, կաղ, առասպել,քաղցր, ամայի, գերան...

Ուժ

1․Ի՞նչ է բնութագրում ուժը: Ուժ է կոչվում այն ֆիզիկական մեծությունը, որի միջոցով քանակապես նկարագրում...

Դեռահասների բառապաշարի բառարան

Այստեղ ես կգրեմ դառահասների օգտագործած բառերի բացատրությունները: Թարգմանելու եմ ռուսերենից որովհետև...

Իմ հրաշալի ընտանիքը

Ես ապրում եմ սարում։ Ես ունեմ երկու եղբայր և մեկ քույր, և ես ծնվել եմ վերջինը։ Հայրս մաթեմատիկա է...

Քիմիա դասարանական աշխատանք

Դասարանական աշխատանք 1.Թվարկի՛ր, թե ի՞նչ տարրերի ատոմներից են կազմված՝ ջուրը (H2O), H-ջրածին...

Քիմիա տնային աշխատանք

Լրացուցիչ. Գրե՛ք տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածները. Ջրածին-Ar=1 Հելիում-Ar=4 Լիթիում-Ar=7...

Երկրաչափություն

1)Տրված է՝ aIIb: Գտնել x-ը և y-ը։ x-ը 80° անկյունի հետ խաչադիր է այսինքն նույնպես 80° է: Այնուհետև...