Annual report

Homework The magic paintbrush Homework Classwork Homework Dialog Dialog Which is better Classwork Easter in Armenia The magic fish Homework ...

English

1. She is the girl whose brother is a Hollywood actor.2. Marianne is the girl whose father is a dentist.3 ...

Իմ ընկերը

Իմ ընկերը սև մազերով է, 13 տարեկան է, շագանակագույն աչքեր ունի, նա սիրում է համակարգչային խաղեր խաղալ։ Մենք իրար հետ ...

Մայրենի հաշվետուպատում

Ողջույն ես Աստղիկ Գաբոյանն եմ։ Ես 10 տարեկան եմ։ Սովորում եմ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Հարավային դպրոցում։ Դեկտեմբերից մինչև հիմա մենք ...

Մաթեմատիկա 5.11.2022

1322. Կատարե՛ք գործողությունները։դ) ե) զ ...

Հող Բնագիտություն

Հողի մասին խոսելիս կամ դրա հետ աշխատելիս շատ բան է անհրա­ժեշտ իմանալ: Իհարկե, բոլորս լավ գիտենք, որ բույսերի մեծ մասն ...

Համբարձման ծես. Երգեր

Համբարձման ծեսի նածագիծը՝ Մարիամ Մնացականյանի բլոգում ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ ԵՐԳԵՐՀԵ՜Յ, ԻՄ ՆԱԶԱՆՀե՜յ, իմ Նազան, իմ Նազան,Չէ՜, իմ Նազան, իմ Նազան: Լուսնի լուսնակը ...

English translation

1.Սրանք ամենաթանկ կոշիկներն են այստեղ: These are the most expensive shoes in here.2.Ես ուզում եմ գնել ավելի էժան գլխարկ, քանի ...

English Jack and the beanstalk

Once upon a time there was a boy called Jack. He lived with his mother. They were very poor. All ...

Մաթեմատիկայի հաշվետվություն (Ապրիլ)

Հղում 1Հղում 2Հղում 3Հղում 4Հղում 5Հղում 6Հղում 7Հղում 8Հղում 9Հղում 10 ...

Русский язык спорт

Спорт играет важную роль в нашей жизни. Многие люди занимаются спортом, потому что хотят быть здоровыми и сильными. Физкультура и ...

Русский язык

Упражнение 6. Задайте вопросы к выделенным словам.Модель: У меня есть старший брат. – Какой брат у тебя есть? 1. У ...

Մաթեմատիկա 4.26.2022

858. Գտե՛ք այն թիվը, որիա) ը 5 է- 15 բ) ը 21 է։ 49 859. Ո՞րն է մեծ.ա) 45 մետրի ...

«Բի» մոլորակը

Բի մոլորակի վրա գրքեր չկան: Գիտելիքներն անյտեղ վաճառում և գնում են շշերի մեջ: Պատմությունն, օրինակ, վարդագույն ջուր է, նռան հյութի ...

Մաթեմատիկա 4.25.2022

963. Եռանկյան մի կողմի երկարությունը 7սմ 4մմ է, երկրորդինը՝ 6մմ-ով ավելի, երրորդինը՝ առաաջինից 6մմ-ով պակաս։ Որքա՞ն է եռանկյան պարագիծը։Լուծում7սմ 4մմ+6մմ=8սմ7սմ ...

English

1.Կարմիր շրջազգեստը ավելի թանկ է, քան կապույտը:(expensive)Red dress is more expensive than the blue one.2.Իմ սենյակը ավելի մաքուր է քան ...

English homework

To eat, to catch, to watch, to go, to help. I am eating my sandwich now.(Present Cont. Tense)I sometimes eat ...

Արևմտահայերեն

Մի փոքրիկ տղա դուրս եկավ դպրոցից: Փոքրիկ տղա մը դուրս ելավ դպրոցէն։ Ես աշխատում եմ գործարանում:Ես կաշխատիմ գորածարնին մեջ։ Մի թռչուն ...

Русский классная робота

Упражнение 2. Дополните словосочетания. Используйте слова: ручка,человек, карандаш, общежитие, упражнение, тетрадь, газеты, доктор,деревья.Высокий человекКрасная ручкаСтарое общежитиеТрудное упражнениеЧёрный карандащНовая тетратьИнтересные газетыЗелёныедеревья.Хороший ...

Русский язык классная робота

7. Вместо точек впишите слова я, ты, он, она, мы, вы, они. 1 Ты умеешь играть в шахматы? 2. Каждое ...

Մաթեմատիկա նածագի թվերի շուրջ

Ֆիբոնաչի մաթեմատիկոսը 5-րդ դարում սկսել է ստեղծել թվերը 0-ից, և այդ թվերը մենք ասում ենք՝ Արաբական թվեր, Հնդկական թվեր կամ ...

Հայոց լեզու

228. Տրված բառակապակցություններից ամեն մեկի իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով։ Ի՞նչ է ցույց տալիս սուն ածանցը։Երեք տասնյակ-երեսուն, չորս տասնյակ-քառասուն, հինգ տասնյակ-հիսուն, ...

Ձեռքերի խնամք

Սովորում ենք ճիշտ լվացվել Քանի որ մեր ձեռքերը մեր մարմնի ամենաօգտագործվող մասն են, դրանք հարկավոր է...

Մաթեմատիկա 4.17.2023

1140. 12 1141. Պատ՝. 76 սմ2 1142. 2400 1143. Պատ՝. 24 5/9 սմ3, 2 8/9 սմ և 3 սմ չափումներ ունեցողը...

Մաթեմատիկա 4.14.2023

1131. Լուծում10,01-3,2=6,816,37-5,5=0,876,81+0,87=7,687,68+7,68+15,36 Պատ՝ 15,36 1132. ա)...

English 4.14.2023

1 Ray2 Kate3 Ray4 Jo 1 I think2 What’s wrong3 Anyway4 The thing is...

Մաթեմատիկա 4.13.2023

1124. ա) 1,42բ) 28,1գ) 46,455դ) 8,844ե) 0,525զ) 1 1125. Բնական թիվը դարձնում ենք կոտորակ և անում ենք...

Урок 27

Упражнение 1 а) Положить на полку, удобно расположиться, предполагать ответ, сложить книги...

Урок 29

Задания для выполнения։ 2. Пиши правильно. Ы и И после шипящих и Ц. Провинциальный цирк, жосткий...

Մաթեմատիկա 4.10.2023

1101. ա) >բ) <գ) >դ) <ե) >զ) < 1102. ա) >բ) >գ) >դ) <ե) >զ) < 1103. ա) 6բ) 3գ) 8դ)...