Լինել և ունենալ

Մի անգամ ուսուցիչ Քերականը գնում էր գնացքով և լսում էր խցիկի հարևանների խոսակցությունը: Բանվորներ էին հարավային Իտալիայից, որ արտասահման էին ...

Մաթեմատիկա 4.18.2022

802. Գտե՛ք արտահայտության արժեքըգ) (9191806+7024)։(6101-1288)=19109191806+1024=91928306101-1288=48139192830։4813=1910 դ) (14614668+322)։(9696-481)=158614614668+322=146149909696-481=921514614990։9215=1586 ե) (1200-294).78-(560+294)։14=706071200-294=906560+294=854906.78=70668854։14=6170668-61=70607 ...

The magic fish

Every day, Robert’s grandfather went fishing. One day, Robert asked to go too. ‘Well, I want to catch the magic ...

Մաթեմատիկա 4.14.2022

Չորս թվաբանական գործողություններ կոտորակների միջև Գումարեք կոտորակները։ Կատարեք կոտորակների հանում։ Կատարեք բազմապատկում․ Թիվը ներկայացրեք երկու սովորական կոտորակների արտադրյալի տեսքով․ Կատարեք ...

Լրացուցիչ կրթություն

Ես Իմ երկու եղբայրների հետ գնեմ եմ լողի 4.12.2022-ից։ Երեկ մեր արաջին պարապունքն էր, և իմ փոքր եղբայրը սկզբում չուզեց ...

Մաթեմաիկա 4.13.2022

1414. Հաշվե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ա) մ բ) սմ գ) ...

Русский язык

Упражнение 3. Дополните предложения словами справа.Он читает … (книга, журнал, письмо, газеты) Он читает книгу.Он читает журнал.Он читает письмо.Он читает ...

Մաթեմատիկա 4.6.2022

1391. Երեք խառը թվերից արաջինը է։ Երկրորդ թվը -ով մեծ է առաջինից, իսկ երրորդը -ով մեծ է երկրորդից։ Գտե՛ք այդ ...

Մաթեմատիկա 4.5.2022

1260. ABC երանկյան պարագիծը սմ է։ Հայտնի է , որ |AB|=|BC|, իսկ |CA|= Գտե՛ք AB և BC կողմերի երկարությունը։Լուծում Պատ՝ ...

Easter in Armenia

Easter is one of the most favorite holidays in Armenia. People  celebrate it at the end of March or in ...

Զատկածեսի երգեր

Յալալի Յալալի, տերն հարություն է առել,Յալալի, հավը կարմիր է ածել,Յալալի, Պողոսն երազ է տեսել,Յալալի, Պողոս, երազդ ի բարի,Յալալի, շնորհավոր Ձեր ...

Մաթեմատիկա 4.4.2022

1231. Առաջին շտերամանում կա տ ցորեն, երկրորդում՝ տ։ Ո՞ր շտեմարանում ավելի շատ ցորեն կա և որքանով։Լուծում Պատ՝. Երկրորդ շտեմարանում ով ...

Մաթեմատիկա հաշվետվություն (Մարտ)

Հղում 1Հղում 2Հղում 3Հղում 4Հղում 5Հղում 6Հղում 7 ...

Русский язык Бриф бруф браф

Вам понравилось произведение?Да мне очень понравилось это произведениеДля чего мальчики придумали этот язык?Мальчики придумали этот язык чтобы общатся друг с ...

Մաթեմատիկա 3.31.2022

1080. Կատարե՛ք գործողություններըա) (26554-80)։854+(4493-56)։261=4826554-80=26474 ...

English Classwork

12.1.A; Did you enjoy the film last night?B; No, I didn't it was a horror film.2.A; Did you go to ...

Which is better?

There was once a man who had three sons, and all of them loved the same girl. Each of them ...

Մաթեմաթիկա 3.25.2022

Հետևյալ թվերը վերլուծե՛ք պարզ արտադրիչների. 96 106 100 1024 704 800 888 Գտե՛ք [6;8]=24 [12;6]=12 [15;100]=300 Գտե՛ք (25 և 15)=5 ...

Моё хобби

1. Какое хобби у тебя? Моё хобби это бисероплетение. 2.  Считаешь ли ты, что самая лучшая работа — это твое хобби? ...

Տեքստային աշխատանք

Կամակոր թագավորը Լինում է, չի լինում ̀ մի կամակոր թագավոր է լինում: Մի օր նա կանչում է իր երկրի բոլոր ...

Տեքստային աշխատանք

Հարցերին պատասխանի´ր և պատասխաններն այնպես գրի’ր, որ տեքստի համառոտ փոխադրություն ստանաս: Մի հավի համար երկու կին կռվում են: Մեկն ասում ...

Մաթեմատիկա 3.17.2022

923. ա) բ) գ) դ) ե) զ) 925. ա) բ) գ) դ) ե) զ) 926.ա) բ) գ) դ) ե) զ) ...

Մաթեմատիկա 3.16.2022

1396. Հաշվե՛ք բ) գ) ...

Առողջություն

Առողջությունը մարդու նորմալ վիճակն է, երբ նա իրեն լավ է զգում։ Առողջությունը կախված է հետևյալ...

Մաթեմատիկա 4.6.2023

1077. 3,25+10,02=13,273,25+0,64=3,8910,02+0,64=10,66 1079. 4,11+2,65=6,766,76+3,8=10,56 1080. ա)...

Easter in Armenia

Easter is one of the most favorite holidays in Armenia. People celebrate it at the end of March or...

Վիտամին 《C》

Քիմիական բանաձև C6H8O6 Վիտամին C, L-ասկորբինաթթու կամ ասկորբինաթթու, ջրալույծ վիտամին է, որը...

Урок 31

5. Найдите в тексте ответы на вопросы. 1. В каком году князь Рюрик стал править Новгородом? 8642...

Մաթեմատիկա 4.3.2023

1071. ա)45525/1000=45,525բ) 5721/1000=5,721գ) 161803/1000=161,803դ) 11196932/10000=1119,6932ե)...

Մաթեմատիկա 24.3.2023

1047. ա) 651,03 բ) 329գ) 7,3930000դ) 99,9ե) -593,2զ) -0,018 1048. ա) այոբ) այոգ) այոդ) այոե) այոզ)...

Մայրենի 3.22.2023

Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը։ Ալեհույա, հրաժեշտ, երբևե, ընկույզ, պարտիսպան, վզկապ, հույս, երթևեկել...

Մաթեմատիկա 22.3.2023

1016. ա) 37,2բ) 8,13գ) 0,013դ) 0,03ե) 456,7զ) 0,932է) 1,29ը) 0,0513 1017. ա) 387/100բ) 1699/100գ)...

Մայրենի 3.21.2023

ОБ УМЕНИИ БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ На полке стоял маленький глиняный кувшинчик для воды...