Русский язык

Задание1. Перепишите предложения, употребите глаголы в настоящем времени. 1. Весной птицы возвращаются из тёплых краёв. 2. Ранним весеннимутром вдали показываются ...

что такое хорошо и что такое плохо

А вы когда нибудь задумовались что такое хорошо и что такое плохо. Вот например по вашемо не делится это хорошо, ...

Մաթեմատիկա 2.10.2022

770.ա) բ) գ) դ) 1279. Բազմապատկեք կոտորակները։ա) բ) գ) դ) ...

Հինգշաբթի առաջադրանքի փաթեթ մայրենի

Կարդում ենք Տերյան․ <Կարծես թե դարձել եմ ես տուն> Կարդա՛ բանաստեղծությունը, դո՛ւրս գրիր անծանոթ բառերը և բացատրի՛ր։Մի մարդ հիշում է ...

The magic paintbrush

The magic paintbrush Rose loved drawing. She was very poor and didn’t have pensor pencils. She drew pictures in the ...

Մաթեմատիկա 2.9.2022

693.Կրճատե՛ք կոտորակըա) ] բ) գ) դ) ...

Մաթեմատիկա 2.8. 2022

810. Հաշվե՛ք արտադրյալըա) բ) գ) դ) ե) զ) է) ը) 810. Կրաճտե՛ք կոտորակներըա) բ) ...

Օտար բառերի բառարան

1. Ջ-ջազմեն-ջազ նվագող երաժիշտ։2. Դ-դանտիստ-ատամնաբույժ՝ ատամի բժիշկ, որ զբաղվում է ատամների բուժմամբ և պրոտեզավորմամբ։3. Կ-կալենդար-օրացույց։4. Չ-չեմպիոն-մարզական որոշակի մրցության մեջ հաղթանակ ...

Մաթեմատիկա 2.7.2022

1250. Կատարե՛ք բազմապատկումբ) գ) դ) ե) է) ը) թ) ժ) ժա) ժբ) ժգ) ժդ) ժե) ժզ) ...

Մայրենի բառարաններ

07 փետրվարի Երկուշաբթի Այս հղումով կարդա՛ բառարանների մասին պատմող նյութը։ Ի՞նչ սովորեցիր։ Գրի՛ր մի քանի նախադասությամբ։Բառարանները լինում են երկու տեսակի՝ ...

English homework

4. 1. Bob is washing his car at the moment.2. My sister is eating her dinner now.3. I always do ...

Մաթեմատիկա 2.3.2022

1236. Գտե՛ք այն բոլոր թվերը, որոնք աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում կլինի կանոնավոր կոտորակ, իսկ անկանոն։ Լուծում 1237. ABCD ուղղանկյան մակերեսը ...

աՌՅՈւԾՆ Ու ՄԱՐԴԸ աՐևՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ

ԱՌԻՒԾԸ ԵՒ ՄԱՐԴԸ Զօրաւոր առիւծմը, որ նստած էր ժայռի մը վրայ, կըտեսնէ որ գազանները սարսափահար կը վազէին։ Առիւծը կըհարցնէ, թէ ...

Լճեր և ջրամբարներ

Հարցեր ե առաջադրանքներ Ի՞նչ է լիճը:Լճերը ցամաքի բնական այն գոգավորություններն են, որոնք լցված են ջրով։Լճայիս գոգավորություններս ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են ...

Մաթեմատիկա 2.1.2022

Գրել բլոգներում․  - 2-ի,3-ի,5-ի,9-ի,10-ի բաժանելության հայտանիշները 2-ի բաժանվում են այնթ թվերըը, որոնք զույգ են։3-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնց թվանշանների ...

Русский язык

10. Слова в скобках напишите во множественном числе. Горные озёра, наши сёла, новые платья, старые письма, большие озёра, высокие окна, ...

Սել (սայլ)

Հայաստանի բրոնզեեդարյա հնավայրերից հայտնաբերվել են ինչպես երկանիվ, այնպես էլ քառանիվ սայլեր ու դրանց առանձին մասեր։ Նախնական սայլերի անիվները պատրաստել են հոծ ...

Մաթեմատիկայի Ֆլեշմոբ

Անուն  Աստղիկ Ազգանուն  Գաբոյան Դասարան  առաջին երկրորդ երրորդ չորրորդ հինգերորդ վեցերորդ յոթերորդ ութերորդ իններորդ տասներորդ տասնմեկերորդ տասներկուերորդ ուսանող ծնող այլ ...

Տեխնոլոգիայի հաշվետվություն

Մենք այս կիսամյակի ժամանակ արել ենք տարբեր զարդարանքներ վաճառքի և դպրոցի համար։ Նկարներ չեմ նկարել բայց շատ հետաքրքիր էր։ Կիսամյակի ...

Տարեմուտի խոստովանություն

Ինչո՞վ է առանձնանում այս տարին քո կյանքում:Այս տարի մենք իմ ականջները ծակեցինք, իմ համար առանձին սենյակ սարքեցինք, Նապոին մեր մոտից ...

Անգլերենի հաշվետվություն

HomeworkLong, longer, the longestThe cat and her strong friendsHomeworkHomeworkHomeworkHomeworkHomeworkHomeworkTranslatingMy yesterdayDialogChristmas in Australia ...

Ամանորը Հարավային դպրոցում

Մի քանի շաբաթ առաջ մենք խաղում էինք գաղտնի սանտա խաղը՝ քաշում էինք թղթեր որոնց վրա գրված էր ինչ-որ մեկի անունը ...

Քիմիա

1.Թվարկի՛ր, թե ինչ տարրերի ատոմներից են կազմված՝ ա)Նատրիումի կարբոնատը՝ Na2CO3 Na-նատրիում C-ածխածին...

Առյուծն ու խելացի աղվեսը

Մի առնյուծ ապրում էր խիտ անտառում:Մի առավոտ նրա կինը նրան ասաց, որ նրա շունչը շատ վատնէ և տհաճ:...

Քիմիա

Բերե՛ք հեղուկ և պինդ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ: Յոդ, ածխածին, երկաթ: Բերե՛ք գազային, հեղուկ...

Նոյեմբեր ամսվա ամփոփում կենսաբանություն

1. Ջրիմուռների արտաքին կառուցվածք և տարածվածություն Ջրիմուռները իրենց կառուցվածքի օգնությամբ կարող...

Սպիտակ ջրաշուշանը

Առաջադրանքներ Ա) Ո՞րն է հեքիաթի արժանիքը (արժանիքները): Ընտրե՛ք տարբերակներից մեկը (մի քանիսը) և...

Հանրահաշիվ

1)Բացե՛ք փակագծերն ու բերե՛ք կատարյալ տեսքի. ա) (x + 3)(x + 6)=x²+6x+3x+18=x²+9x+18 բ) (3a + 4)(2a −...

Կրակի առասպելը

,,Կրակի առասպելը,, պատմվածքի քննարկում։ Ո՞րն է կրակի փոխաբերական իմաստը։ Իմ կարծիքով...