Русский язык спорт

Спорт играет важную роль в нашей жизни. Многие люди занимаются спортом, потому что хотят быть здоровыми и сильными. Физкультура и ...

Русский язык

Упражнение 6. Задайте вопросы к выделенным словам.Модель: У меня есть старший брат. – Какой брат у тебя есть? 1. У ...

Մաթեմատիկա 4.26.2022

858. Գտե՛ք այն թիվը, որիա) ը 5 է- 15 բ) ը 21 է։ 49 859. Ո՞րն է մեծ.ա) 45 մետրի ...

«Բի» մոլորակը

Բի մոլորակի վրա գրքեր չկան: Գիտելիքներն անյտեղ վաճառում և գնում են շշերի մեջ: Պատմությունն, օրինակ, վարդագույն ջուր է, նռան հյութի ...

Մաթեմատիկա 4.25.2022

963. Եռանկյան մի կողմի երկարությունը 7սմ 4մմ է, երկրորդինը՝ 6մմ-ով ավելի, երրորդինը՝ առաաջինից 6մմ-ով պակաս։ Որքա՞ն է եռանկյան պարագիծը։Լուծում7սմ 4մմ+6մմ=8սմ7սմ ...

English

1.Կարմիր շրջազգեստը ավելի թանկ է, քան կապույտը:(expensive)Red dress is more expensive than the blue one.2.Իմ սենյակը ավելի մաքուր է քան ...

English homework

To eat, to catch, to watch, to go, to help. I am eating my sandwich now.(Present Cont. Tense)I sometimes eat ...

Արևմտահայերեն

Մի փոքրիկ տղա դուրս եկավ դպրոցից: Փոքրիկ տղա մը դուրս ելավ դպրոցէն։ Ես աշխատում եմ գործարանում:Ես կաշխատիմ գորածարնին մեջ։ Մի թռչուն ...

Русский классная робота

Упражнение 2. Дополните словосочетания. Используйте слова: ручка,человек, карандаш, общежитие, упражнение, тетрадь, газеты, доктор,деревья.Высокий человекКрасная ручкаСтарое общежитиеТрудное упражнениеЧёрный карандащНовая тетратьИнтересные газетыЗелёныедеревья.Хороший ...

Русский язык классная робота

7. Вместо точек впишите слова я, ты, он, она, мы, вы, они. 1 Ты умеешь играть в шахматы? 2. Каждое ...

Մաթեմատիկա նածագի թվերի շուրջ

Ֆիբոնաչի մաթեմատիկոսը 5-րդ դարում սկսել է ստեղծել թվերը 0-ից, և այդ թվերը մենք ասում ենք՝ Արաբական թվեր, Հնդկական թվեր կամ ...

Հայոց լեզու

228. Տրված բառակապակցություններից ամեն մեկի իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով։ Ի՞նչ է ցույց տալիս սուն ածանցը։Երեք տասնյակ-երեսուն, չորս տասնյակ-քառասուն, հինգ տասնյակ-հիսուն, ...

Լինել և ունենալ

Մի անգամ ուսուցիչ Քերականը գնում էր գնացքով և լսում էր խցիկի հարևանների խոսակցությունը: Բանվորներ էին հարավային Իտալիայից, որ արտասահման էին ...

Մաթեմատիկա 4.18.2022

802. Գտե՛ք արտահայտության արժեքըգ) (9191806+7024)։(6101-1288)=19109191806+1024=91928306101-1288=48139192830։4813=1910 դ) (14614668+322)։(9696-481)=158614614668+322=146149909696-481=921514614990։9215=1586 ե) (1200-294).78-(560+294)։14=706071200-294=906560+294=854906.78=70668854։14=6170668-61=70607 ...

The magic fish

Every day, Robert’s grandfather went fishing. One day, Robert asked to go too. ‘Well, I want to catch the magic ...

Մաթեմատիկա 4.14.2022

Չորս թվաբանական գործողություններ կոտորակների միջև Գումարեք կոտորակները։ Կատարեք կոտորակների հանում։ Կատարեք բազմապատկում․ Թիվը ներկայացրեք երկու սովորական կոտորակների արտադրյալի տեսքով․ Կատարեք ...

Լրացուցիչ կրթություն

Ես Իմ երկու եղբայրների հետ գնեմ եմ լողի 4.12.2022-ից։ Երեկ մեր արաջին պարապունքն էր, և իմ փոքր եղբայրը սկզբում չուզեց ...

Մաթեմաիկա 4.13.2022

1414. Հաշվե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ա) մ բ) սմ գ) ...

Русский язык

Упражнение 3. Дополните предложения словами справа.Он читает … (книга, журнал, письмо, газеты) Он читает книгу.Он читает журнал.Он читает письмо.Он читает ...

Մաթեմատիկա 4.6.2022

1391. Երեք խառը թվերից արաջինը է։ Երկրորդ թվը -ով մեծ է առաջինից, իսկ երրորդը -ով մեծ է երկրորդից։ Գտե՛ք այդ ...

Մաթեմատիկա 4.5.2022

1260. ABC երանկյան պարագիծը սմ է։ Հայտնի է , որ |AB|=|BC|, իսկ |CA|= Գտե՛ք AB և BC կողմերի երկարությունը։Լուծում Պատ՝ ...

Easter in Armenia

Easter is one of the most favorite holidays in Armenia. People  celebrate it at the end of March or in ...

Զատկածեսի երգեր

Յալալի Յալալի, տերն հարություն է առել,Յալալի, հավը կարմիր է ածել,Յալալի, Պողոսն երազ է տեսել,Յալալի, Պողոս, երազդ ի բարի,Յալալի, շնորհավոր Ձեր ...

Քիմիա դասարանական աշխատանք

Հարաբերական մոլեկուլային զանգված: Նյութի մոլեկուլի, ինչպես և ատոմի իրական զանգվածը շատ փոքր է: Այդ...

Ուժեր

Կատարել Վ․ԻԼուկաշիկի խնդրագրքից էջ 35 խնդիրներ 275-ից-285-ը 276. m1=6կգ. F1=m1g=6 կգ • 10 Ն/կգ=60 Ն...

Իմ Ընկեր Նեսոն

Կարդա՛ Թումանյանի ,, Իմ ընկեր Նեսոն,, պատմվածքը: 1. Առանձնացրու կարևոր միտք արտահայտող հատվածները:...

English

1. Papua New Guinea 2. E 3. Somalia 4. D 1. Most difficult 2. Happiest 3. Most important 4. Smallest...

Թվականներ

Լրացուցիչ աշխատանք (տանը)1. Գտի՛ր նախադասությունների արտահայտած մտքերի տարբերությունները՝...

Обращение

Упражнение 1. Перестройте предложения так, чтобы в них появилось обращение. 1. Образец: Ветер споет...

Արջն ու երկու ընկերները

Մի անգամ երկու ընկերներ քայլում էին անտառով։ Նրանք գիտեին, որ անտառում ամեն վարկյան իրենց հետ կարող...

Քիմիա տնային աշխատանք

Գրի՛ր երկաթ, սիլիցիում տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածները(Ar) և հաշվի՛ր երկաթ, սիլիցիում...

Արագիլ

Արագի՛լ, բարով եկար, Հա՜յ, արագի՛լ, բարով եկար. Դու մեզ գարնան նշան բերիր, Մեր սրտերը ուրախ արիր։...

Երանի ես

Աշխատանք դասարանում Կարդա՛ բանաստեղծությունը. Ա՛խ, ես երանի Կայծակ լինեի, Որոտ-ճայթյունով Մըռայլ...

Առաձգականության ուժ

1.Ո՞ր երևույթն է կոչվում դեֆորմացիա Արտաքին ազդեցության հետևանքով մարմնի ձևի և չափերի փոփոխությունը...