Русский язык Бриф бруф браф

Вам понравилось произведение?Да мне очень понравилось это произведениеДля чего мальчики придумали этот язык?Мальчики придумали этот язык чтобы общатся друг с ...

Մաթեմատիկա 3.31.2022

1080. Կատարե՛ք գործողություններըա) (26554-80)։854+(4493-56)։261=4826554-80=26474 ...

English Classwork

12.1.A; Did you enjoy the film last night?B; No, I didn't it was a horror film.2.A; Did you go to ...

Which is better?

There was once a man who had three sons, and all of them loved the same girl. Each of them ...

Մաթեմաթիկա 3.25.2022

Հետևյալ թվերը վերլուծե՛ք պարզ արտադրիչների. 96 106 100 1024 704 800 888 Գտե՛ք [6;8]=24 [12;6]=12 [15;100]=300 Գտե՛ք (25 և 15)=5 ...

Моё хобби

1. Какое хобби у тебя? Моё хобби это бисероплетение. 2.  Считаешь ли ты, что самая лучшая работа — это твое хобби? ...

Տեքստային աշխատանք

Կամակոր թագավորը Լինում է, չի լինում ̀ մի կամակոր թագավոր է լինում: Մի օր նա կանչում է իր երկրի բոլոր ...

Տեքստային աշխատանք

Հարցերին պատասխանի´ր և պատասխաններն այնպես գրի’ր, որ տեքստի համառոտ փոխադրություն ստանաս: Մի հավի համար երկու կին կռվում են: Մեկն ասում ...

Մաթեմատիկա 3.17.2022

923. ա) բ) գ) դ) ե) զ) 925. ա) բ) գ) դ) ե) զ) 926.ա) բ) գ) դ) ե) զ) ...

Մաթեմատիկա 3.16.2022

1396. Հաշվե՛ք բ) գ) ...

Մայրենի Փետրվարի հաշվետվություն

Առյուծն ու մարդը ԱրևմտահայերենՕտար բառերի բառարանՄի խառնեք մեզ ձեր վայրի արջի ցեղերինՀինգշաբթի առաջադրանքների փաթեթՀովհաննես Թումանյան Չարի վերջը ...

Անհատական ոիսումնական պլան

Աստղիկ Գաբոյան, Հարավային դպրոց 5.2 դասարան 8:00 - Արթնանալ, նախաճաշ8:30 - Երթ դեպի դպրոց9:00 - Ընդհանուր պարապմունք9:20-13:30 - Մասնակցում եմ ...

Русский

Образуйте словосочетания и предложения. 5-6 предложений запишите. 1. сегодня хорошая, плохая, тёплая, холодная Сегодня холодная погода.Сегодня хорошая погода.Сегодня плохая погода.Сегодня тёплая ...

Մաթեմատիկա 3.10.2022

1387. Կատարե՛ք հաշվումները՝ կիրառելով խառը թվերով թվաբանական գործողություննների ընդհանուր կանոնը ե) զ) է) ը) ...

Մաթեմատիկա 3.9.2022

1390. Կատարե՛ք խառը թվերի հանում առավել հարմար եղանակով ա) բ) գ) դ) ե) զ) է) ...

Մայրենի

1․ Կետերի փոխարեն լրացրո՛ւ ջ, ճ կամ չ (անծանոթ բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր)։  Ալոճ, ակնակապիճ, աղճատել, աղջամուղջ, աճպարար, անաչառ, անզիջում, ...

Dialog

Shop assistant: Hi there. Do you need any help?Mary: Hi. Er … I really like these crosses. How much are ...

Dialog

Shop assistant: Hi there. Do you need any help?Sam: Hi. Er … I really like these trainers. How much are ...

English

8. 1. Dad didn't buy a new car last week2. Mum always cooks chicken on Mondays.3. Do you like chips?4 ...

Վերլուծում Իմ ընկեր Նեսոն

Պատմվածքը ընկերների խմբի մասին էր, և այդ խմբում կար մի տղա՝ Նեսոն։ Նա շատ հեքիաթներ գիտեր և ամեն երեկո պատմում ...

Մաթեմատիկայի Հաշվետվություն (Փետրվար)

Հղում 1Հղում 2Հղում 3Հղում 4Հղում 5Հղում 6Հղում 7Հղում 8Հղում 9Հղում 10Հղում 11Հղում 12 ...

Русский Язык

ЗАДАНИЕ 1. ОБРАЗУЙТЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ. Образец: кофе + молоко = кофе с молоком Чай + лимон. Лимонный чай.Рыба + картошка. Картошка ...

Մաթեմատիկա 5.11.2023

1216. 8/10, 6/1210/8, 11/7, 13/5 1217. 8/9-2/9=2/3 Պատ՝. 2/3 1218. 9+3=1214-12=2 Պատ՝. 2սմ 1219. 1,2...

Մաթեմատիկա 5.10.2023

1206. ա) 0,14 == 0,14բ) 2,25 < 2,26գ) 3,77 > 3,76դ) 12,13 = 12,13ե) 8 = 8զ) 0 = 0 1207...

Մաթեմատիկա 5.8.2023

1202. ա) 1,69 բ) 7,58գ) 6,1դ) 0,09 1203. ա) 8,8բ) 19,6գ) 6,5դ) 1ե) 33,6զ) 0,6 1204. ա) 3,19բ) 9,92գ)...

Ատամների խնամք

Մինչև 2 տարեկան դառնալը երեխան ունենում է 20 հատ փաքր ատամներ որոնք կոչվում են կաթնատամներ։ 6֊7...

Մաթեմատիկա 5.4.2023

1197. ա) 0,9բ) 28,2գ) 100,5դ) 1ե) 80զ) 6է) 200,1ը) 567,9թ) 0 1198. ա) 7,9բ) 85,07գ) 0,12դ) 1ե)...

Մաթեմատիկա 4.28.2023

1174. ա) 4,18բ) 4,2505գ) 0,05դ) 1,5ե) 0,4զ) 0,42է) 3,741ը) 12,07թ) 0,567 1175. ա) 17.5 բ) 67գ)...

Урок 33

1. Запишите предложения, употребив выделенные слова вомножественном числе. 2.Напишите правильно...