Ճագարներ լուսնի տակ

Հարցարան Ցո՛ւյց տվեք Ճագարների և մարդկանց միջև արված համեմատությունները: Ո՞րն է դրանց փոխաբերական իմաստը: Իմ կարծիքով ստեղծագործությունն ասում է, որ ինչպես ճագարները այդպես էլ մարդիկ, ոչ ոք չգիտի թե ինչ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Ճագարներ լուսնի տակ-ում
Read more about the article Армянский праздник Затик
Happy Easter day, bunny and egg, Christians worldwide celebrate

Армянский праздник Затик

Затик (զատիկ) в Армении отмечают весной например в 2023 было 17 апреля, а 2024 будет 31 марта. Вечером перед Затик все красят яйца обычно в красный цвет, но иногда и…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Армянский праздник Затик-ում