Լրացուցիչ աշխատանք հայոց լեզու

Լրացուցիչ աշխատանք (տանը) 1. Տրված վերաբերական բառերով նախադասություններ կազմի՛ր: Ինչպիսի՞ վերաբերմունք են արտահայտում դրանք: Թերևս, միգուցե, կարծես, մի՞թե, երևի: Թերևս ես ուսումնասիրում էի անգլերենը, բայց չգիտեի թե ինչ է նշանակում…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Լրացուցիչ աշխատանք հայոց լեզու-ում

Քիմիա

Հիշել. *Ատոմը նյութի փոքրագույն, քիմիապես անբաժանելի մասնիկն է: *Ատոմների յուրաքանչյուր առանձին տեսակը կոչվում է քիմիական տարր: *Պարզ նյութերը կազմված են մեկ քիմիական տարրի ատոմներից: *Բարդ նյութերը կազմված են տարբեր քիմիական…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա-ում