Աշխարհի բնակչության ռասսայական, կրոնական և ազգային կազմը

Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել ռասսաների տարածման շրջանները։ Գրել հետևյալ երկրներում գերիշխող դավանանքը՝ նշելով նաև համաշխարհային կրոնի ուղղությունը. Արգենտինա-քրիստոնեություն. կաթոլիկները կազմում են բնակչության 77,1 %-ը, բողոքականները՝ 10,8 %-ը։ Իսրայել-Իսրայելը չունի պաշտոնական կրոն, բայց…

0 Comments

Ջրիմուռներ

Ի՞նչ բազմաբջիջ գորշ և կարմիր ջրիմուռներ են ձեզ հայտնի։ Բնութագրեք դրանց կառուցվածքը Լամինարիա, ֆուկուս, մակրոցիստիս: Պորֆիրա: Նրա քլորոպլաստներում կա կարմիր գույնը որի օգնությամբ նա կարող է աճել 270 մ և…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Ջրիմուռներ-ում