Հավասարաչափ  շարժում: Արագություն:

1․Ո՞ր շարժումն է կոչվում հավասաաչափ: Այն շարժումը, որի ընթացքում մարմինը կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում անցնում է հավասար ճանապարհներ, կոչվում է հավասարաչափ շարժում 2․Ո՞ր մեծությունն է կոչվում հավասարաչափ շարժման արագություն ՝գրել բանաձևը…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Հավասարաչափ  շարժում: Արագություն:-ում

Մեխանիկական շարժում: Շարժման հարաբերականություն: Նյութական կետ: Շարժման հետագիծ: Ճանապարհ:

1.Ինչն են անվանում մեխանիկական շարժում Ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունն այլ մարմինների նկատմամբ կոչվում է մեխանիկական շարժում՛ 2. Բերել մեխանիկական շարժման օրինակներ Գնացքի շարժվելը գետնի նկատմամբ, երկիր մոլորակի շարժվելը արեգակի…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մեխանիկական շարժում: Շարժման հարաբերականություն: Նյութական կետ: Շարժման հետագիծ: Ճանապարհ:-ում

Չափման միավորները տարբեր երկրներում

18-րդ դարի վերջին Ֆրանսիայում մշակված մետրային չափման համակարգը աշխարհում ամենաշատ օգտագործվող չափման համակարգն է։ Այն ներառում է չափման ստանդարտացված միավորներ, ինչպիսիք են մետրը, կիլոգրամը և լիտրը և լայնորեն կիրառվում է…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Չափման միավորները տարբեր երկրներում-ում