Գործնական քերականություն

1. Տրված բաղադրյալ բառերը համեմատի՛ր և գրի՛ր նմանություններն ու տարբերությունները: Ա.Դռդռալ, ճռճռալ, կռկռալ, մռմռալ, հռհռալ: Բ. Թրթռալ, բարբառել, գրգռել, մրմռալ, սարսռալ: Ա խմբում բառերում կա երկու ռ, իսկ Բ խմբում…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Գործնական քերականություն-ում