Քիմիա

Բերե՛ք հեղուկ և պինդ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ: Յոդ, ածխածին, երկաթ: Բերե՛ք գազային, հեղուկ և պինդ ոչ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ: Ազոտ, բրոմ, ածխածին Հետևյալ հատկանիշներից որո՞նք են բնութագրում 1)…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա-ում

Նոյեմբեր ամսվա ամփոփում կենսաբանություն

1. Ջրիմուռների արտաքին կառուցվածք և տարածվածություն Ջրիմուռները իրենց կառուցվածքի օգնությամբ կարող փն կատարել ֆոտոսինթեց, ջրիմուռները ապրում են ջրի մեջ կամ ջրի երեսին 2. Ջրիմուռների բազմացում և մարդը ինչպես է օգտագործում…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Նոյեմբեր ամսվա ամփոփում կենսաբանություն-ում