Հանրահաշիվ

1)Բացե՛ք փակագծերն ու բերե՛ք կատարյալ տեսքի. ա) (x + 3)(x + 6)=x²+6x+3x+18=x²+9x+18 բ) (3a + 4)(2a − 7)=6a²-21a+8a-28=6a²-13a-28 գ) (9x² − 4x)(9x + 4)=81x³+36x²-36x²-16x=81x³-16x դ) (2y² − b²)(3y²+ 4b²)=6y⁴+8b²y²-3b²y²-4b⁴=6y⁴+5b²y²-4b² ե)…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Հանրահաշիվ-ում

Կրակի առասպելը

,,Կրակի առասպելը,, պատմվածքի քննարկում։ Ո՞րն է կրակի փոխաբերական իմաստը։ Իմ կարծիքով ստեղծագործությունում կրակի փոխաբերական իմաստը դա ջերմություն, լույս, հույսն է: Ո՞րն է ստեղծագործության ասելիքը, գաղափարը։ Ստեղծագործությունն ասում է, որ պետք…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Կրակի առասպելը-ում