Մաթեմատիկա 21.11.2022

500. |-10|=10, |+1|=1, |-3|=3, |+12|=12, |+18|=18, |0|=0, |-19|=19, |-100|=100 501. 9 503. Այո 504. ա) 10բ) 15գ) 2դ) 54ե) 58զ) ...

Երեքշաբթի ( 22.11. 2022թ. )

Երեքշաբթի ( 22.11. 2022թ. ) Վահան Տերյան Ընթերցում ենք Վահան Տերյանի մի ստեղծագործության մասին, որ կապված է հայկական հայտնի առասպելի ...

Մաթեմատիկա 18.11.2022

476. ա) -(-35)=35 բ) -(-81)=81գ) -(44)=-44դ) -(125)=-125 477. 478. ա) -(-63)=63բ) -(+45)=-45գ) 38=-(+38)դ) -52=-(-52) 480. ա) -(-8)+3=11-0+3=3-69+3=-66-(-21)+3=24բ) -(-(-8))-4=-12-(-0)-4=-4-(-69)-4=65-(-(-21))-4=-25 482. A(-7)-H(+7)B(-5)-F(+5) ...

Урок 17 18.11.2022

Откуда произошли слоны? Тысячи лет тому назад по дремучим лесам, покрывавшим Землю, бродили гигантские чудовища многочисленных разновидностей. И даже несмотря ...

Fox and The Goat

Once a fox was roaming around in the dark. Unfortunately, he fell into a well. He tried his level best ...

Расказ в жанре фантази “Легенда о тёмном лесе”

ЛЕГЕНДА О ТЁМНОМ ЛЕСЕ Эта легенда передавалась из поколений в покаления. Я вам тоже передам эту легенду. В 1482 году ...

November 14-18

Lesson 2 Listening:a voicemail message Listen to a voicemail message and answer the questions to practise your listening skills. Do ...

Թարգմանություն Ռուսերենից Հայերեն

Հինգշաբթի 17.11.202 1.Հոլովի՛ր պայուսակ, մայր, գարուն բառերը։ Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ)Մայր, գարուն, պայուսակ Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞)Մայրիկի, գարնան, պայուսակի Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն)Մայրիկին, ...

Մաթեմատիկա 17.11.2022

445. A=-5 B=-3 C=-2 D=1 E= 3 F=5 446. A, (+1), B (+4), C (+7), D (+9), E (-9), F ...

The ant and the dove

November 14-18 Lesson 1 The ant and the dove/ to retell the story Listen here Improve your grammar: ,, 1 result 2 ...

Մայրենի 16.11.2022

չորեքշաբթի 16.11.2022 1․ Բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր․ Օրինակ՝ ջրաման- ջուր (արմատ)-աման (արմատ) գնդակ-գունդ, ակմիտք-միտ, քաղջնակ-Աղջիկ, նակթթենի-թութ, ենիհանրություն-հնր, ությունգիրք-գիր, ք մտազբաղ-միտ, զբաղվածտանձենի-տանձ, ...

Մաթեմատիկա 16.11.2022

418. ա)-11, -7, -6, -2, -1, -1, 0, 7, 24բ) 13, 12, 4, 1, 0, -3, -7, -8, -11, -17, ...

Քիմիական նյութերի ազդեցումը բնության վրա

Պատասխանել հարցերին Հողի ու ջրի ,թռչունների ու ձկների ,վայրի գազանների պահպանման համար ի՞նչ միջոցներ են ձեռնարկվում:Ստեղծվում են արգելոցներ։Որո՞նք են թթվային ...

Մայրենի դասարանական աշխատանք

Դասարանում ՝ Բառախաղ, բառերի վերադասավորումով կազմիր նոր բառեր։ սրահ-հարս սնար-սանր դրամ-մարդ շուն-նուշ Հետևյալ բառից կազմիր նոր բառեր․ Ատամնաբուժական ԱտամԿաԱկԲակԿատուՏակ ...

Մաթեմատիկա 14.11.2022

386. 1. -132. +73. 04. +245. -5 388. -5-3+5+10-20+4 389. ա) +10 բ) -7գ) -3դ) +8 390. ա) +բ) +գ) ...

Բնագիտություն Աղեր

Ի՞նչ բաղադրություն ունեն աղերը:NaClՈրտե՞ղ է կիրառվում գիպսը:Բժշկության և շինարարության մեջ։ ...

Մաթեմատիկա 11.11.2022

362. 363. 368. 2 անգամից 376. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 377. Պատ՝. 2 ժամ ...

English homework 10.11.2022

The ant and the dove/ to read and translate the text Improve your grammar:,. 1 result 2 result 3 result ...

Մաթեմատիկա 10.11.2022

352. Այո 365. ա) բ) 374. Լուծում150000։100.3=4500150000+4500=154500154500։100.3=4635154500+4635=159135 Պատ՝. 159135 375. ԼուծումAC=60%AB=100%CB=40%40:4=101սմ=10%60:10=66+4=10 Պատ՝. 10 սմ ...

Урок 16

Упражнение 1.Составь предложения и запиши связный текст: Олины гладиолусы Разводит, Оля, гладиолусыОля разводит гладиолусы.вскопала, она, грядку, и, посадила, цветов, рассадуОна ...

Երկրաբանական թանգարան

Մենք այսօր ընկեր Տաթևի և ընկեր Արշակի հետ գնացել էինք երևանի երկրաբանական թանգարան։ Սկզբում մեզ պատմեցին թանգարանի ստեղծող՝ Հովհաննես Կարապետյանի ...

Մաթեմատիկա 9.11.2022

334. 7/15 և 8/15 335. 3/17 338. 150/1 340. 6/1 342. ա) 5/3բ) 5/2գ) 0 346. ա) 5-րդ րոպինբ) 100 ...

Ավետիք Իսահակյան «Ռավեննայում»

Արարատի ծեր կատարինԴար է եկել, վայրկյանի պես,Ու անցել:Անհուն թվով կայծակներիՍուրն է բեկվել ադամանդինՈւ անցել:Մահախուճապ սերունդներիԱչքն է դիպել լույս գագաթինՈւ անցել:Հերթը ...

Պատմություն գրավոր աշխատանք

•Ներկայացրե՛ք և բնութագրե՛ք նախնադարի փուլերը, ի՞նչ զարգացում/փոփոխություն նկատվեց փուլերից յուրաքանչյուրում։Նախնադարում կար երեք փուլ՝ քարի դար, պղնձի դար և բրոնզի դար։Քարի ...

Ծանոթացում ֆիզիկական մեծություններ չափող մի քանի գործիների հետ

Ծանոթացում ֆիզիկական մեծություններ չափող մի քանի գործիքների հետ: Ամպերաչափ, ոլտաչափ, ջերմաչափ...

Կենսաբանություն

Ինչպե՞ս է մարդն օգտագործում կաթնաթթվային բակտերիաները կաթնաթթվային բակտերիաներ կա այնտեղ որտեղ կա...

Գործնական քերականություն

1. Կետերի փոխարեն հերթով գրի՛ր տրված հոմանիշները: Բացատրի՛ր ստացված նախադասությունների իմաստային...

Հանրահաշիվ

1)Հետևյալ միանդամներից որո՞նք են իրար հավասար. ա) xxxy4y, abxxb, 2x ² ⋅ 2yx, b ²ax ², 2ab ² x ²...

Ֆիզիկական մեծություններ, ֆիզիկական մեծությւնների չափումը

1Ինչ է նշանակում չափել որևէ ֆիզիկական մեծություն: Ֆիզիկական մեծությունը համեմատել նույն միավոր...

Գրականություն

Աշուն օր Սևուկ ամպեր վար եկան Օրան, օրան, Սարի վրա շար եկան։ Ծագեց առավոտ Պաղեց, սառավ օդ։ Գոռաց...

Պատերազմը

Առաջադրանքներ Առանձնացրո՛ւ անհասկանալի բառերը և բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ։ Անհասկանալի բառեր...

Գործնական քերականություն

1. Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ: Աղթամար կղզու բոլոր շինություններից ամենահրաշափառը Սուրբ Խաչի տաճարն...