Աղեխորշավորներ

Ի՞նչ նշանակություն ունեն աղեխորշավորները բնության մեջ և մարդու կյանքում։ Նրանք մաքրում են օվկիանոսի Ջուրը ավելորդ բաներից: Ի՞նչ է ռեգեներացիան Ռեգեներացիան այն է որ վնասվածքները կարող են վերակենդանանալ: Ինչպե՞ս է բազմանում…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Աղեխորշավորներ-ում