Հանրահաշիվ

ա) (40+1)²=1600+80+1=1681 բ) (90+1)²=8100+180+1=8281 գ) (200+1)²=40000+400+1=40401 դ) (30+2)²=900+120+4=1024 ե) (70+2)²=4900+280+4=5184 զ) (300+2)²=90000+1200+4=91204 ա) (x+y)² բ) (a+2b)² գ) (3m+n)² դ) (4p+5q)² ե) (x+1)² զ) (3+a)² է) (4+p)² ը) (2m+3n)² թ) (x²+y³)²…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Հանրահաշիվ-ում

Կարճ ստեղծագործություններ

Որ՞ն է տրված ստեղծագործութունների ասելիքը: Վերնագրիր ստեղծագործությունները: Սենյակի վանդակում տանջվում էր բանտարկված թռչունը, ազատը՝ ճախրում էր անտառում։Հասավ ժամն, ու նրանք հանդիպեցին իրար. այդպես էր ճակատագրի հրամանը։ -Եկ, սիրելիս, միասին թռչենք…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Կարճ ստեղծագործություններ-ում

Բան ունեմ ասելու

Վիլյամ Սարոյանը ուզում էր ասել, որ պետք չէ շատ բան ուզել, ինչպես նաև նա ձմեռ պապին ասում էր, որ երեխաներին խաբելու տեղը ավելի լավ է բացատրել նրանց, որ նրանք ունեն…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Բան ունեմ ասելու-ում