Քիմիա

Բերե՛ք հեղուկ և պինդ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ: Յոդ, ածխածին, երկաթ: Բերե՛ք գազային, հեղուկ և պինդ ոչ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ: Ազոտ, բրոմ, ածխածին Հետևյալ հատկանիշներից որո՞նք են բնութագրում 1)…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա-ում

Նոյեմբեր ամսվա ամփոփում կենսաբանություն

1. Ջրիմուռների արտաքին կառուցվածք և տարածվածություն Ջրիմուռները իրենց կառուցվածքի օգնությամբ կարող փն կատարել ֆոտոսինթեց, ջրիմուռները ապրում են ջրի մեջ կամ ջրի երեսին 2. Ջրիմուռների բազմացում և մարդը ինչպես է օգտագործում…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Նոյեմբեր ամսվա ամփոփում կենսաբանություն-ում

Սպիտակ ջրաշուշանը

Առաջադրանքներ Ա) Ո՞րն է հեքիաթի արժանիքը (արժանիքները): Ընտրե՛ք տարբերակներից մեկը (մի քանիսը) և հիմնավորե՛ք։ Որոնք չեք ընտրում, հիմնավորե՛ք՝ ինչո՛ւ չեք ընտրում։ Սյուժեն հետաքրքիր է։ Իմ կարծիքով սյուժեն շատ հետաքրիր էր,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Սպիտակ ջրաշուշանը-ում

Հանրահաշիվ

1)Բացե՛ք փակագծերն ու բերե՛ք կատարյալ տեսքի. ա) (x + 3)(x + 6)=x²+6x+3x+18=x²+9x+18 բ) (3a + 4)(2a − 7)=6a²-21a+8a-28=6a²-13a-28 գ) (9x² − 4x)(9x + 4)=81x³+36x²-36x²-16x=81x³-16x դ) (2y² − b²)(3y²+ 4b²)=6y⁴+8b²y²-3b²y²-4b⁴=6y⁴+5b²y²-4b² ե)…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Հանրահաշիվ-ում

Կրակի առասպելը

,,Կրակի առասպելը,, պատմվածքի քննարկում։ Ո՞րն է կրակի փոխաբերական իմաստը։ Իմ կարծիքով ստեղծագործությունում կրակի փոխաբերական իմաստը դա ջերմություն, լույս, հույսն է: Ո՞րն է ստեղծագործության ասելիքը, գաղափարը։ Ստեղծագործությունն ասում է, որ պետք…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Կրակի առասպելը-ում

Կրակի առասպելը

Կարդա ,,Կրակի առասպելը,, պատմվածքը: Դուրս գրե՛ք անհասկանալի բառերը և բացատրե՛ք: Անհասկքնալի բառեր չկային Բնութագրե՛ք թզենուն՝ ըստ առասպելի: Թզենին շատ բարեսիրտ էր, և նա իրեն վառեց կողքի կղզում գտնվող կենդանիների համար

Մեկնաբանությունները կասեցված են Կրակի առասպելը-ում

Արջուկն ու ոզնին

Առավոտվանից ձյուն էր գալիս: Արջուկը կոճղի ծայրին նստած հաշվում էր քթին ընկած փաթիլները և լիզում: Փաթիլները ընկնում էին քաղցր, փափուկ, և ամբողջովին ընկնելուց առաջ կանգնում էին ոտքի թաթերին: Օ, ինչ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Արջուկն ու ոզնին-ում

Արշակունյաց Հայաստանի բաժանումն ու անկումը

Ինչ է նշանակում ավատ,ավատառու,ազատ,անազատ հասկացությունները ավատ-հողատարածք, ավատառու-հաղատարածք վարողը ազատ և անազատները տարբերվում են իրենց պարտականություններով: Երբ է տեղի ունեցել Աշտիշատի ժողովը և որ թագավորի օրոք 354 թ. Արշակ II Երբ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Արշակունյաց Հայաստանի բաժանումն ու անկումը-ում

Քիմիա

3•Տնային պայմաններում վարունգը մարինացնելու համար օգտագործում են քացախաթթվի խիտ լուծույթ, որն ունի սուր, ծակող հոտ: ա) Տանը փորձի՛ր զգալ դա՝ պահպանելով անվտանգության կանոնները: բ) Նկարագրի՛ր քացախաթթվի որոշ ֆիզիկական հատկություններ Գույն…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա-ում

Եղիր իմ ընկերը

Երբ դու ցանկանաս արտասվել, կանչիր ինձ… Ես չեմ խոստանում զվարճացնել քեզ, բայց ես կարող եմ արտասվել քեզ հետ: Եթե երբևէ կցանկանաս փախչել, կանչիր ինձ… Չեմ խոստանում տարհամոզել, որ դու մնաս,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Եղիր իմ ընկերը-ում

Ծաղկավոր բույսեր

Որո՞նք են ծաղկավոր բույսերի գեներատիվ օրգանները Սերմ և պտուղ Տերևների ին՞չ ձևեր են ձեզ հայտնի։ Պարզ և բարդ պարզվել դա որ մի ցորենի վրա մենակ մի տերև է, իսկ բարդ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Ծաղկավոր բույսեր-ում

Հանրահաշիվ

Առաջադրանքներ․ Կատարե՛ք բազմապատկում. 1) (x+2)(x-3)=x²-3x+2x-6=x²-x-6 2) (5x+1)(2x+4)=10x²+20x+2x+4=10x²+22x+4 3) (3b+2)(4-b)=12b-3b²+8-2b=10b-3b²+8 4) (2y-5)(4y-3)=8y²-6y-20y+15=8y²-26y+15 5) (3a+4)(2a-3)=6a²-9a+8a-12=6a²-a-12 6) (7z-3)(5z-2)=35z²-14z-15z+6=35z²-29z+6 7) (2-4x)(1-3x)=2-6x-4x+12x²=2-10x+12x² 8)(3-2x)(5x+1)=15x+3-10x²-2x=13x+3-10x² 9)(4b-5c)(3b+4c)=12b²+16bc-15bc-20c²=12bc²+bc-20c²

Մեկնաբանությունները կասեցված են Հանրահաշիվ-ում

Երկրների զանգվածի չափման միավորները

Աշխարհում զանգվածի չափման համակարգերը տարբեր են: Երկու ամենատարածված ստանդարտներն են մետրային համակարգը և ֆունտի ու ունցիայի համակարգը: Մետրային համակարգ. Աշխարհի երկրների մեծ մասը, ներառյալ եվրոպական երկրների մեծ մասը, Ասիան, Լատինական…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Երկրների զանգվածի չափման միավորները-ում