Քիմիա տնային առաջադրանք

Կատարել առաջադրանքը. 1. Ո՞ր զույգում են միայն պարզ նյութերի անվանումներ. 1) գրաֆիտ և սիլան 3) ծծումբ և կարբին 2) ալմաստ և ամոնիակ 4) ազոտ և մեթան 2. Թվարկվածներից որո՞նք են…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա տնային առաջադրանք-ում

Քիմիա

Բանավոր քննարկում. Ի՞նչ բնական գիտություններ գիտես: Քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն, բնագիտություն, աշխարհագրութուն, աստղագիտություն: Ի՞նչ է ուսումնասիում քիմիան: Քիմիան ուսումնասիրում է նյութերի կառուցվածքը, բաղադրությունը, հատկությունները: Ի՞նչ է ֆիզիկական մարմինը, ասա՛ տեսակները: Ֆիզիկական…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա-ում

Ծաղկավոր բույսերի բազմացումը

Ի՞նչ եղանակով են կատարվում ծածկասերմ բույսերի բազմացումը Ինքնափոշոտում և խաչաձև փոշոտում Ո՞րն է ծածկասերմ բույսերի սերմերով բազմացման օրգանները Վարսանդ, առէջներ: Նկարագրեք խաչաձև փոշոտումը Խաչաձև փոշոտման ժամանակ մեղուն, քամին կամ ջուրը…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Ծաղկավոր բույսերի բազմացումը-ում