Բնագիտության ամփոփիչ աշխատանք

Ի՞նչ թթուներ կան բնության մեջ: Կիտրոնաթթու, կաթնաթթու, խնձորաթթու և այլ Ի՞նչ բաղադրություն ունեն թթուները: Թթուները բարդ նյութեր են, որոնց մոլեկուլները ...

Մաթեմատիկա 5.22.2023

Մասշտաբը պատկերի չափերի հարաբերությունն է իրական չափերի։ Տ1=Տ2Մ1+Մ2=10 ...

Урок 36

Тренировочные упражнения 1.Вставьте пропущенные буквы. Ловкий акробат; обижать слабого; низкий берег; примерять платье; дневное освещение, отварить картошку; запивать песню; быстрая ...

Մաթեմատիկա 5.19.2023

750. 763. 777. 804. ա) 34բ) -2/63գ) 33 1/4դ) -3 111/145 827. ա) -6 7/180բ) -10 103/300 860. 2/8 876 ...

The farmer and the snake/Ֆերմեր և օձը

Original A Farmer walked through his field one cold winter morning. On the ground lay a Snake, stiff and frozen ...

Մաթեմատիկա 5.18.2023

450. Ավելի ձախ GԱվելի աջ E 460. 42/50 548. ա) 1 բ) 9գ) 5դ) 56 607. 50 663. 17 7/25 ...

Մայրենի հինգշաբթի 18.5.2023

Էռնեստ Հեմինգուեյ. «Կատուն անձրևի տակ» Հյուրանոցում միայն երկու ամերիկացի կար: Սենյակ բարձրանալիս կամ իջնելիս նրանք չէին ճանաչում աստիճաններին իրենց հանդիպող ...

Մայրենի

Երկուշաբթի Շաբաթվա ամփոփում։ Կրկնություն, պատրաստվում ենք մայիսյան ամփոփմանը։ 1.Ընդգծիր այն բառերը, որոնցում կա Առ- նախածանցը: Առաջ, առմիշտ, առվակ, առկայծել, առէջ, ...

Урок 35

1.Запиши глаголы в неопределённой форме. Ставят, везёт,бегают,цветёт,плачет,несёт,пахнет,завтракает,,бредёт,делаете, знакомят, разгребёт, вешаем, плетём, трясёт, мокнут, квакают. Ставить, везти, бегать, цвететь, плакать, тести, ...

Մաթեմատիկա 5.12.2023

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 . 13. 14 ...

Մաթեմատիկա 5.11.2023

1216. 8/10, 6/1210/8, 11/7, 13/5 1217. 8/9-2/9=2/3 Պատ՝. 2/3 1218. 9+3=1214-12=2 Պատ՝. 2սմ 1219. 1,2 1,4 2,7 5 1220. 1221 ...

Մաթեմատիկա 5.10.2023

1206. ա) 0,14 == 0,14բ) 2,25 < 2,26գ) 3,77 > 3,76դ) 12,13 = 12,13ե) 8 = 8զ) 0 = 0 ...

Մաթեմատիկա 5.8.2023

1202. ա) 1,69 բ) 7,58գ) 6,1դ) 0,09 1203. ա) 8,8բ) 19,6գ) 6,5դ) 1ե) 33,6զ) 0,6 1204. ա) 3,19բ) 9,92գ) 0,4393դ) ...

Ատամների խնամք

Մինչև 2 տարեկան դառնալը երեխան ունենում է 20 հատ փաքր ատամներ որոնք կոչվում են կաթնատամներ։ 6֊7 տարեկանից այս ատամները սկսում ...

Մաթեմատիկա 5.4.2023

1197. ա) 0,9բ) 28,2գ) 100,5դ) 1ե) 80զ) 6է) 200,1ը) 567,9թ) 0 1198. ա) 7,9բ) 85,07գ) 0,12դ) 1ե) 65,68զ) 721,9է) 2,39ը) ...

Մաթեմատիկա 5.3.2023

1183. ա) x=3բ) x=(-6)գ) x=(-18)դ) x=7ե) x=0զ) x=3 1184. 837,2+0,01=837,21 1185. Լուծում132։6=2222.3=66 1186. ա) 1 3/8բ) 1գ) 2 2/5դ) 48 ...

Սննառություն մարսողություն շնչառություն

Պատասխանել հարցերին Սննդառության ի՞նչ եղանակներ են ձեզ հայտնի:Արև, ջուր, հող։ Ո՞ր բույսերն են սնվում կենդանիներով և ի՞նչու:Առյուծը, գայլը, արծիվը, սարդը ...

Մաթեմատիկա 4.28.2023

1174. ա) 4,18բ) 4,2505գ) 0,05դ) 1,5ե) 0,4զ) 0,42է) 3,741ը) 12,07թ) 0,567 1175. ա) 17.5 բ) 67գ) 0.91դ) 0.88 ե) 3560,1զ) ...

Քիմիա

1.Թվարկի՛ր, թե ինչ տարրերի ատոմներից են կազմված՝ ա)Նատրիումի կարբոնատը՝ Na2CO3 Na-նատրիում C-ածխածին...

Առյուծն ու խելացի աղվեսը

Մի առնյուծ ապրում էր խիտ անտառում:Մի առավոտ նրա կինը նրան ասաց, որ նրա շունչը շատ վատնէ և տհաճ:...

Քիմիա

Բերե՛ք հեղուկ և պինդ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ: Յոդ, ածխածին, երկաթ: Բերե՛ք գազային, հեղուկ...

Նոյեմբեր ամսվա ամփոփում կենսաբանություն

1. Ջրիմուռների արտաքին կառուցվածք և տարածվածություն Ջրիմուռները իրենց կառուցվածքի օգնությամբ կարող...

Սպիտակ ջրաշուշանը

Առաջադրանքներ Ա) Ո՞րն է հեքիաթի արժանիքը (արժանիքները): Ընտրե՛ք տարբերակներից մեկը (մի քանիսը) և...

Հանրահաշիվ

1)Բացե՛ք փակագծերն ու բերե՛ք կատարյալ տեսքի. ա) (x + 3)(x + 6)=x²+6x+3x+18=x²+9x+18 բ) (3a + 4)(2a −...

Կրակի առասպելը

,,Կրակի առասպելը,, պատմվածքի քննարկում։ Ո՞րն է կրակի փոխաբերական իմաստը։ Իմ կարծիքով...