Անհատական պլան

Դասացուցակի հղումը—Դասացուցակ Ընտրության ձևը-Ֆիզկուլտուրա Ֆիզկուլտուրայի ակումբը-Մարմնամարզություն Լրացուցիչ հաճախում դպրոցում-Ոչ Լրացուցիչ հաճախում դպրոցից դուրս-Լող Երկարօրյաից օգտվում եք-Ոչ Դպրոցի տրանսպորտից օգտվում եք(միակողմանի,երկկողմանի)-Ոչ ...

Հեղուկի ծավալի չափումը չափագլանի միջոցով

Առաջադրանքներ Գ. Մխիթարյանի մաս I գրքից էջ 29-30 Տարբերակ 1 I. Նկարում պատկերված չափագլանով կարելի է չափել 100մլ ծավալով հեղուկ։ ...

Սպասում

Կարդա՛ Մ. Գալշոյանի ,,Սպասում,, պատմվածքը։ Առանձնացրո՛ւ անհասկանալի բառերը, բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ։ Հատուկենտ-մի քանի: Մեկնաբանի՛ր վերնագիրը։ Այս վերնագիրը կարդալուց իմ մտքերում ...

Երկրաչափություն

1 1 Գիծ որը ունի սկիզբ և վերջ Գիզ որը ունի սկիզբ բայց չունի վերջ անկյունը մի կետից դորս եկող ...

Проект красота в нас и во круг нас

1)Что такое красота? (2)Людям кажутся красивыми совсем разные лица, вещи, явления. (3)Полагаю, что, посещая художественные галереи, выставки, собравшие нетленные образы ...

Գործնական քերականություն

Ընդգծվածբառերի և բառակապակցությունների փոխարեն գրի՛ր տրված հոմանիշները: Հայտնվի, պարզապես, գահավիժում էր, զմրուխտ, դեգերում են, վայրը, անցնելու, անընդհատ,կտրվի, կաթիլ, վառվում են, ...

Թարգմանություն

У меня большая семья из шести человек: я, мама, папа, старшая сестра, бабушка и дедушка. Мы живем все вместе с ...

Մեր առաջին փորձը

Մեր առաջին փորձի ժամանակ մեն ջոր էինք եռացնում: Մենք ծանոթացանք սովորական անոթների, փորձանոթների,մետաղյա շտատիվի, սպիրտայրոցի և նրա հետ օգվել: Սկզբում ...

Գործնական քերականություն

1. Հոմանիշների հինգ զույգ առանձնացրու: Չար, վտիտ, վճիտ, չոր, բարի, բծավոր, գերազանց, անարի, մեղավոր, նիհար, ականավոր, երկչոտ, ձևավոր, հռչակավոր, գթառատ, ...

Բորբոսասնկեր

1. Ո՞ր սննդի վրա սնկեր զարգացան: հաց 2. Ի՞նչ գույն ունեն բորբոսները: սպիտակ, կանաչ 3. Ի՞նչի մասին կարող են վկայել ...

Աբրահամ Լինքոլնի նամակն իր որդու ուսուցչին

Ես հասկանում եմ, որ նա պետք է իմանա, որ ոչ բոլոր մարդիկ են արդար, ոչ բոլորն են անկեղծ: Բայց սովորեցրեք ...

Մաթեմատիկան և ես

Ես և մաթեմատիկան ընկերներ ենք, բայց ոչ ամենալավ: Նախորդ տարիների ընթացքում մաթեմատիկան ավելի հեշտ էր, քանի որ այդ ժամանաղ ուղղակի ...

Հեղուկի ծավալի որոշումը չափագլանի միջոցով

Առաջադրանքներ Գ. Մխիթարյանի մաս I գրքից էջ 29-30 Տարբերակ 1 Չափիչ սարքի սանդղակի ամենամեծ արժեքը կոչվում է սարքի չափման սահման ...

The travelers and the sea

Two travelers were walking along the seashore. Far out they saw something riding on the waves. "Look,"said one, "a great ...

Կոմիտասի գերազանց լսողությունը

1912 թվին Համազգային օրիորդաց վարժարանի դաշնամուրի դասատուն էի: Մի օր Կոմիտասը մեր դպրոց եկավ՝ իր «Գուսան» երգչախմբի համալրման համար, աղջիկների ...

Կոմիտասի հոդվածներից

Մեկնաբանել Կոմիտասի խրատները: Լավը պետք է սովորել ամեն տեղից Առանձնացրեք այն խրատը, որ ,կարծում եք, ձեզ օգտակար եղավ: Իմ դուրը ...

Գործնական քերականություն

1. Կետերի փոխարեն գրի՛ր մ կամ ն և բառարանով ստուգի՛ր: Անպաճույճ, ամբարտակ, անփարատ, անբասիր, անբերան, ամպրոպ, համբերություն, հանպատրաստից, անփառունակ, անպատեհ: ...

Գրաբարյան օրեր

Ոչ ոք կարէ երկուց տերանց ծառայել. կամ զմին ատիցէ եւ զմիւսն սիրիցէ, կամ զմինմեծարիցէ եւ զմիւսն արհամարհիցէ։ (Մատթէոս Զ, 24) ...

Քիմիա

1.Թվարկի՛ր, թե ինչ տարրերի ատոմներից են կազմված՝ ա)Նատրիումի կարբոնատը՝ Na2CO3 Na-նատրիում C-ածխածին...

Առյուծն ու խելացի աղվեսը

Մի առնյուծ ապրում էր խիտ անտառում:Մի առավոտ նրա կինը նրան ասաց, որ նրա շունչը շատ վատնէ և տհաճ:...

Քիմիա

Բերե՛ք հեղուկ և պինդ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ: Յոդ, ածխածին, երկաթ: Բերե՛ք գազային, հեղուկ...

Նոյեմբեր ամսվա ամփոփում կենսաբանություն

1. Ջրիմուռների արտաքին կառուցվածք և տարածվածություն Ջրիմուռները իրենց կառուցվածքի օգնությամբ կարող...

Սպիտակ ջրաշուշանը

Առաջադրանքներ Ա) Ո՞րն է հեքիաթի արժանիքը (արժանիքները): Ընտրե՛ք տարբերակներից մեկը (մի քանիսը) և...

Հանրահաշիվ

1)Բացե՛ք փակագծերն ու բերե՛ք կատարյալ տեսքի. ա) (x + 3)(x + 6)=x²+6x+3x+18=x²+9x+18 բ) (3a + 4)(2a −...

Կրակի առասպելը

,,Կրակի առասպելը,, պատմվածքի քննարկում։ Ո՞րն է կրակի փոխաբերական իմաստը։ Իմ կարծիքով...