Մաթեմատիկա 5.19.2023

750. 763. 777. 804. ա) 34բ) -2/63գ) 33 1/4դ) -3 111/145 827. ա) -6 7/180բ) -10 103/300 860. 2/8 876 ...

The farmer and the snake/Ֆերմեր և օձը

Original A Farmer walked through his field one cold winter morning. On the ground lay a Snake, stiff and frozen ...

Մաթեմատիկա 5.18.2023

450. Ավելի ձախ GԱվելի աջ E 460. 42/50 548. ա) 1 բ) 9գ) 5դ) 56 607. 50 663. 17 7/25 ...

Մայրենի հինգշաբթի 18.5.2023

Էռնեստ Հեմինգուեյ. «Կատուն անձրևի տակ» Հյուրանոցում միայն երկու ամերիկացի կար: Սենյակ բարձրանալիս կամ իջնելիս նրանք չէին ճանաչում աստիճաններին իրենց հանդիպող ...

Մայրենի

Երկուշաբթի Շաբաթվա ամփոփում։ Կրկնություն, պատրաստվում ենք մայիսյան ամփոփմանը։ 1.Ընդգծիր այն բառերը, որոնցում կա Առ- նախածանցը: Առաջ, առմիշտ, առվակ, առկայծել, առէջ, ...

Урок 35

1.Запиши глаголы в неопределённой форме. Ставят, везёт,бегают,цветёт,плачет,несёт,пахнет,завтракает,,бредёт,делаете, знакомят, разгребёт, вешаем, плетём, трясёт, мокнут, квакают. Ставить, везти, бегать, цвететь, плакать, тести, ...

Մաթեմատիկա 5.12.2023

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 . 13. 14 ...

Մաթեմատիկա 5.11.2023

1216. 8/10, 6/1210/8, 11/7, 13/5 1217. 8/9-2/9=2/3 Պատ՝. 2/3 1218. 9+3=1214-12=2 Պատ՝. 2սմ 1219. 1,2 1,4 2,7 5 1220. 1221 ...

Մաթեմատիկա 5.10.2023

1206. ա) 0,14 == 0,14բ) 2,25 < 2,26գ) 3,77 > 3,76դ) 12,13 = 12,13ե) 8 = 8զ) 0 = 0 ...

Մաթեմատիկա 5.8.2023

1202. ա) 1,69 բ) 7,58գ) 6,1դ) 0,09 1203. ա) 8,8բ) 19,6գ) 6,5դ) 1ե) 33,6զ) 0,6 1204. ա) 3,19բ) 9,92գ) 0,4393դ) ...

Ատամների խնամք

Մինչև 2 տարեկան դառնալը երեխան ունենում է 20 հատ փաքր ատամներ որոնք կոչվում են կաթնատամներ։ 6֊7 տարեկանից այս ատամները սկսում ...

Մաթեմատիկա 5.4.2023

1197. ա) 0,9բ) 28,2գ) 100,5դ) 1ե) 80զ) 6է) 200,1ը) 567,9թ) 0 1198. ա) 7,9բ) 85,07գ) 0,12դ) 1ե) 65,68զ) 721,9է) 2,39ը) ...

Մաթեմատիկա 5.3.2023

1183. ա) x=3բ) x=(-6)գ) x=(-18)դ) x=7ե) x=0զ) x=3 1184. 837,2+0,01=837,21 1185. Լուծում132։6=2222.3=66 1186. ա) 1 3/8բ) 1գ) 2 2/5դ) 48 ...

Սննառություն մարսողություն շնչառություն

Պատասխանել հարցերին Սննդառության ի՞նչ եղանակներ են ձեզ հայտնի:Արև, ջուր, հող։ Ո՞ր բույսերն են սնվում կենդանիներով և ի՞նչու:Առյուծը, գայլը, արծիվը, սարդը ...

Մաթեմատիկա 4.28.2023

1174. ա) 4,18բ) 4,2505գ) 0,05դ) 1,5ե) 0,4զ) 0,42է) 3,741ը) 12,07թ) 0,567 1175. ա) 17.5 բ) 67գ) 0.91դ) 0.88 ե) 3560,1զ) ...

Урок 33

1. Запишите предложения, употребив выделенные слова вомножественном числе. Мне понравилась эта русская народная песня. 2. На вечере пеларабский студент, танцевала ...

Մաթեմատիկա 4.27.2023

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 ...

Հինգշաբթի մայրենի 4.27.2023

Բառաշարքերում գտնել և առանձնացնել հոմանիշների 6 զույգ: 1.Կեղտ, գութ, եղեգնուտ, խիղճ, ավար, թախիծ, կարծիք, օրրան, մորմոք, թալան, իմաստ, հայրենիք, տեսակետ, ...

Բնական թվի աստիճանի բարձրացում

Գոյություն ունի թիվն ինքն իրենով մի քանի անգամ բազմապատկելու կարճ գրելաձև, օրինակ՝ 5⋅5⋅5⋅5⋅5⋅5⋅5=57...

Գործնական քերականություն

1. Տրված բառերը տեղադրի՛ր կետերի փոխարեն՝ համապատասխանեցնելով նախադասություններին: Խռպոտ...

Հանրահաշիվ

1.Լուծեք հավասարումները․ ա)5x+3x-10=14 3 բ)-3+9y+13-5y=22 3 գ)(5x+3)-(2x-4)=(x-2)-(x+3) -4 2. Լուծեք...

Слова паразиты

Найдите в тексте «слова-паразиты». Пожар. Видит как-то гражданин,Что сарай пылает. Он звонит по...

Ալբերտ Այնշտայն

Ալբերտ Այնշտայնը ականավոր ֆիզիկոս և գիտնական էր, ում ներդրումը գիտության մեջ աներևակայելի մեծ է։ Ահա...

Ֆիզիկայի ուսումնասիրման առարկան, Ֆիզիկական երևույթներ

Դասարանում քննարկվող հարցեր․ 1․Ի՞նչ է բնությունը։ Բնությունը ամեն ինչնէ ինչ շրջապատում է մարդուն...

Երկրաչափություն

Նոր առարկայի անվանումը ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ է, այն առաջացել է հին հունարեն ԵՐԿԻՐ...

ՄԲՀ

<ՄԲՀ կամ Մեծ բարի հսկան> գիրքը գրել է Ռոալդ Դալը, ով նաև գրել է <Չարլին և շոկոլադե գործարանը>...

Դավիթ Հիլբերտ

Դեյվիդ Հիլբերտը գերմանացի մաթեմատիկոս է, ով նշանակալի ներդրում է ունեցել մաթեմատիկայի բազմաթիվ...