Առաջին֊I

 Երկրորդ֊II

 Երրորդ֊III

 Չորորդ֊IV

 Հինգերորդ֊V

 Վեցերորդ֊VI

 Յոթերորդ֊VII

 Ութերորդ֊VIII

 Իններորդ֊IX

 Տասերորդ֊X

 Տասնմեկերորդ֊XI

 Տասներկուերորդ֊XII

 Տասներեքերորդ֊XIII

 Տասնչորսերորդ֊XIV

 Տասնհինգերորդ֊XV

 Տասնվեցերորդ֊XVI

 Տասնյոթերորդ֊XVII

 Տասնութերորդ֊XVIII

 Տասնիններորդ֊XIX

 Քսաներորդ֊XX

 

You are currently viewing Հռոմեական թվեր 10.24.2019