106.

 

 Ա)      Որքա՞ն ներկ է անհրաժեշտ 8 պատուհան և 7 դուռ ներկելու համար։

 

                   Լուծում

                   6.7=42

                   4.8=32

                 32+42=74

                                  

                                       Պատ՝․ 74 ներկ

 

Բ)    Կբավականացնի՞ արդյոք վարպետի ունեցած 85 լ ներկը 7 պատուհան և 8 դուռ ներկելու համար։

 

                    Լուծում

                     7.4=28

                     8.6=48

                    28+48=76

 

        Պատ՝․ 76լ կոկտագործի, 14 լ կմնա  

 

107.

 

    Ա)    418+87=505        Բ) 601+99=700

            806-27=779                 804-37=767

 

    Ա)      (5.8):8=5     Բ) (9.8):9=8

              5.7:5=7            8.4:8=4

              4.6:6=4            8.5:5=8

 

   Գ)      (2.5):5=2

             9.4:4=9

             8.2:8=29

 

  1.   Ա) Արան իր ունեցած ընկույզներից 37-ը տվեց Աշոտին, իսկ 35-ը՝ Հայկին։ Դրանից հետո Արայի մոտ մնաց 19 ընկույզ։ Որքա՞ն ընկույզ ուներ Արան։

 

Լուծում

19+37+35=91

 

                               Պատ՝․ 91 ընկույզ

 

Բ)   Անին իր ունեցած ուլունքներից 24-ը տվեց Սոնային, իսկ 17-ը՛ Աննային։ Դրանից հետո Անիի մոտ մնաց 18 ուլունք։ Որքա՞ն ուլունք ուներ Անին։

                  Լուծում

                 24+17=41

                 41+18=59

 

                                      Պատ՝․ 59 ուլունք