Կազմել նախադասություններ։

Ո՞վՈրտե՞ղԻ՞նչ էր անումԻնչպե՞ս
Երեխանտանըժպտում էրուրախանալով։
Կատունխոհանոցում մլավում էր մռմռալով։
Հայրիկը տանը գործ էր անում հոգնած։
Անին դպրոցում դաս էր անումուրախ֊ուրախ։
Ուսուցիչը դասարանում դաս էր տալիսզայրացած։
Ձկնորսը գետում ձուկ էր որսում հոգնած։
Գողը խանութումգողություն էր անում թաքուն։
Որսորդը անտառում սպանում էրդաժանաբար։
Աքլորը այգում ուտելիք էր փնտրում ուշադիր։
Աշակերտըդպրոցումդաս էր սովորումկենտրոնացած։

Մեկնաբանել