1. Թվերը գրել տառերով՝ 745, 416, 541, 236:  Յոթ հարյուր քառասունհինգ, չորս հարյուր տասնվեց, հինգ հարյուր քառասունմեկ, երկու հարյուր երեսունվեց։
  2. Գտի՛ր անհայտ թիվը՝

168+348=516

864-348=516

80+280=360

306-240=66

784-736=48

  1. Գտիր այն թիվը, որը 

ա)կազմված է 4 հարյուրակից և 6 տասնյակից

բ) կազմված է 5 հարյուրակից, 1 տասնյակից և 7 միավորից:

  1. Կարմիրով նշիր երկու թիվը այնպես, որ մյուսները դասավորված լինեն նվազման կարգով՝

604, 645, 227, 94, 800, 41, 11:

  1. Կազմիր արտահայտություն և հաշվիր՝

40 և 60 թվերի արտադրյալը, 2400

80 և 20 թվերի քանորդը, 4

100 և 10 թվերի քանորդը 10

  1. Ավետը գրիչի համար վճարեց 170 դրամ, իսկ օրացույցի համար՝ 80 դրամով ավել: Որքա՞ն դրամ վճարեց Ավետն ադ գնումների համար:

 

Գրիչ֊170 դր․

Օրացույց֊80 դրամ֊ով ավել

Միասին֊?

 

                      Լուծում

                  170+80=250

                  170+250=420

 

                                  Պատ՝․ 420

                  

 

  1. Հայրիկը տուն բերեց 350 կգ կարտոֆիլ, որը պետք է հավասարապես լցնենք 7 պարկի մեջ: Քա՞նի կիլոգրամ կարտոֆիլ կլցվի յուրաքանչյուր պարկի մեջ:

 

Կարտոֆիլ֊350 կգ

Պարկ֊7 

Յուրաքանչյուր պարկի մեջ֊?

 

                      Լուծում

                    350:7=50 

 

                           Պատ՝․ 50 կգ

   

  1. Երկու արկղում ընդամենը կա 720 ձու: Վաճառողը առաջին արկղից վաճառեց 130 ձու, իսկ երկրորդից՝  70 ձու: Քա՞նի ձու մնաց արկղերում:

 

Երկու արկղ֊720 ձու

I-130 ձու

II-70 ձու

Մնաց֊?ձու

 

                     Լուծում

                 130+70=200

            720-200=480

 

                   Պատ՝․ 480 ձու

 

You are currently viewing Մաթեմատիկայի դասարանական աշխատանք