1. Լրացրո՛ւ ներկված վանդակները.

: 7 x 8 : 4 X 9 : 6
140 20 160 40 360 60

 

  1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը.

280 : (42 :6) x 5 =200

  1. Լրացրո՛ւ աղյուսակը.
Ապրանքի անվանումը 1 հատի արժեքը 2 հատի արժեքը 3 հատի արժեքը
գնդակ 60 դրամ 120 դրամ 180 դրամ
ցատկապարան 80 դրամ 160 դրամ 240 դրամ
օղակ 90 դրամ 180 դրամ 270 դրամ

 

  1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.

ա) հազար  երկու հարյուր տասնչորս 1214

բ) յոթ հազար ութսունութ 7088

գ) չորս հազար հինգ հարյուր քառասունվեց  4546

դ) հինգ հազար վեց հարյուր տասնմեկ 5611

 

  1. Կարգային գումարելիների գումարը ներկայացրո՛ւ թվի տեսքով.

3000 + 200 + 50 + 7 =3257

4000 + 700 + 20 + 9 =4729

1000 + 500 + 80 + 3 =1583

9000 + 100 + 40 + 6 =9146

You are currently viewing Մաթեմատիկա