-Իհարկե նա ինձ ամենքիցդ շատ է սիրում,- ասում է եզը և գիտե՞ք ինչու համար: Նրա համար, որ ես եմ նրա արորն ու տափանը քաշում, ես եմ նրա համար անտառից փայտ բերում: Նա ինձ է լծում սայլին և իր ցորենը տանում ջաղաց, այնտեղ ալյուր շինում. հետո էլի ես եմ տանում քաղաք, ուր նա ծախում է այդ ալյուրը և իր տան համար առևտուր անում, երեխանց համար հագնելիք առնում: Ուրեմն, դուք ի՞նչ եք կարծում, ես որ չլինեի, նա ինչպե՞ս կարող էր ապրել:
-Այդ ճշմարիտ ես ասում,- ասաց կովը:- Բայց մեր տերն ինձ ամենքիցդ ավելի է սիրում, այդ նրա համար է, որ նա իմանում է, թե քեզ նման աշխատասեր ու ժրաջան եզնուկին ես եմ պահել մեծացրել:
Այս մեկ: Մեկ էլ որ՝ նրա գերդաստանը իմ կաթով եմ պահում: Այն մածունն ու կարագը, այն սերն ու կաթը, այն եղն ու պանիրը, այն տաք-տաք թանե սպասը, որ ամեն օր խպշտում են, ո՞ւմ տվածն է: Տեսնո՞ւմ եք ուրեմն, որ եթե ես չլինեմ, բոլորը քաղցած կկոտորվեն:
-Դու էլ ես ճշմարիտ ասում, սիրուն կովիկ,- սկսեց շունը:

— Ո՞վ կարող է ուրանալ քո լավությունը: Շատ անգամ ես ինքս էլ եմ մասնակից լինում քո տված անուշ թանին: Մեր տանտիկինը ամեն խնոցի հարելիս թանիցն ինձ բաժին է տալիս: Ով որ քո լավությունն ուրանա, երկու աչքով կուրանա: Ես շատ երախտագետ եմ, ոչ ոքի լավությունը չեմ կարող ուրանալ: Բայց գիտեք ինչ կա: Դուք մի նեղանաք, որ մեր տերն ինձ ամենքիցդ էլ շատ է սիրում. դրա համար մեծ պատճառ կա և ահա ասեմ, թե ինչ է դրա պատճառը…
Եվ շունն սկսեց մեկ-մեկ հաշվել, թե ինքն ինչ ու ինչ է անում: Ասած է, շունը որ հաչել սկսի, էլ չի դադարիլ: Այնքան հաչեց եզան ու կովի հետ, որ տերն իմացավ, գնաց նրանց մոտ՝ ասելով. «Թող տուր դրանց, Բողար, դու չգիտե՞ս, որ ամենքդ էլ ինձ հարկավոր եք, ոչ մեկդ մյուսի արածը չեք կարող անել. այդ պատճառով էլ ես ամենքիդ էլ սիրում եմ, դուք էլ սիրեցեք միմյանց»:

Առաջադրանքներ

  • Դու՛րս բեր տեքստում կարմիրով նշած բառերը, օնլայն բառարանի միջցով, փորձիր բացատրել։

Վիճել֊կռվել, պնդել֊հասատատական պաշտպանել, արոր֊գութան, ջաղաց֊ջրաղաց, շինում֊պատրաստում, ժրաջան֊աշխատաեր, գերդաստան֊մեծ ընտանիք, ուրանալ֊հրաժարվել։

  • Գրի՛ր ևս հինգ ընտանի կենդանու անուն:

Խոզ, հավ, կատու, թութակ, գերմանամուկ։

  • Ինչպիսի՞նն էր հեքիաթում կենդանիների տերը։

Հեքիաթի տերը խելացի էր և բարի։

  • Ինչպիսի՞նն էր շունը։

Հեքիաթի շունը բարի էր։

  • Հորինի՛ր հեքիաթի շարունակություն մի քանի տարբերակով

Մի օր էլ պատահական հինդիպում են ցամաքային դելֆինին։ Դելֆինն ասաց որ իրենց տերը նրան էլ է ճանաչում և նրան ավելի շատ է սիրում, որովհետև նա կարող է գետը անցկացնել։ Հետո եզը, կովը ու շունը պատմեցին թե ինչ է ասել իրենց տերը ու ասացին,  որ ամեն մեկը մի բան է կարողաում անել որ մյուսը չի կարող։ Ու դելֆինը հասկացավ։

ա)Ինչ կլիներ, եթե տերը ասեր որ ամենաշատը սիրում է կովին,

Եզն ու շունը կնեղանան և ոչինչ չեն անի տիրոջ համար։

բ) հեքիաթին ավելացրու ևս մեկ հերոս; Ես կավելացնե ոչխարին, որովհետև նա բուրդ է տալիս և կարող ենք տաք շորեր կարել։

գ)պատկերացրու վեճի պահին նրանց միանում է պոչատ աղվեսը, ի՞նչ կասի աղվեսը, ինչպե՞ս կշարունակվի հեքիաթը։