1. Թվերը գրի՛ր տառերով։

2198-երկու հազար իննսունութ

67121-վաթսունյոթ հազար հարյուր քսանմեկ

213098-երկու հարյուր տասներեք հազար իննսունութ

112765-հարյուր տասներկու հազար յոթ հարյուր վաթսունհինգ

480076-չորս հարյուր ութսուն հազար յութանասունվեց

789009-յոթ հարյուր ութսունինը հազար ինը

2. Կատարի՛ր գործողությունը։

4000-5=3995

5000 – 10 =4990

8000 – 10 =7990

4500 – 400=4100

6500 – 40 =6460

6790+110=6900

3. Կատարի՛ր։

5×13=5×10+5×3=50+15=65

7×23=7×20+7×3=140+21=161

6×31=6×30+6×1=180+6=186

7×14=7×10+7×4=70+28=98

5×35=5×30+5×5=150+25=175

4. Լուծի՛ր խնդիրները։

· Ալեքն ուներ 1200 դրամ, նա գնեց երեք պաղպաղակ։ Որքա՞ն դրամ մնաց Ալեքի մոտ, եթե մեկ պաղպաղակն արժեր 300 դրամ։

Լուծում

3×300=900

1200-900=300

Պատ՝. 300 դր.

 

· Ռոբերտը պատրաստեց 20 խաղալիք, Շուշանը պատրաստեց 2 անգամ ավել խաղալիք, քան Ռոբերտը։ Նրանք իրենց պատրաստած խաղալիքների կեսը ներկեցին դեղին, իսկ մյուս կեսը՝ կարմիր։ Քանի՞ դեղին և քանի՞ կարմիր խաղալիք ներկեցին Շուշանն ու Ռոբերտը։

 

Լուծում

20×2=40

40+20=60

60:2=30

Պատ՝. 30 խաղալիք

 

 

You are currently viewing Լրացուցիչ