Հաշվի՛ր։

11×23=233

34×22=140

15×62=372

23×53=165

 

 

Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը, եթե դրա կողմերի երկարություններն են ՝ 5սմ և  7սմ։

P=5×2+7×2=24սմ

 

Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը, եթե դրա կողմերի երկարություններն են ՝4  սմ և  9սմ։

P=4×2+9×2=26սմ

 

Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը, եթե դրա կողմը հավասար է 5 սմ։

P=5×4=20սմ

 

Հաշվի՛ր քառակուսու կողմը, եթե դրա պարագիծը 24 սմ է։

Կողմ=24:4=6սմ

 

Հաշվիր ուղղանկյան մակերեսը,  եթե դրա կողմերի երկարություններն են ՝ 5սմ և  7սմ։

 

5×7=35սմ2

You are currently viewing Մաթմատիկա