1. Հաշվի՛ր։

43×23=989

73×21=1533

25×73=1825

15×67=1005

24×82=1968

 

             2. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․Երկու տուփերից առաջինը կշռում է 400 գրամ, երկրորդը՝ 240 գրամ։ Քանի՞ կոնֆետ կա առաջին տուփում, եթե երկրորդ տուփում կա 6 կոնֆետ։

 

I-400 գ

II-240 գ

II-6 կոնֆետ

I-? կոնֆետ

 

                          Լուծում

                         240:6=40

                         400:40=10

                                         Պատ՝․ 10 կոնֆետ 

 

 Բ․ Նարեն  ու Նիկան գնեցին կակաչներ։ Նարեն վճարեց  450 դրամ, իսկ Նիկան՝ 250 դրամ։ Քանի՞ կակաչ գնեց Նիկան, եթե Նարեն գնեց 9 կակաչ։

 

Նարե-450 դր

Նիկա-250 դր

Նարե֊9 կակաչ

 

                                 Լուծում

                              450:9=50

                              250:50=5

            

                                                Պատ՝․ 5 կակաչ

 

Գ․ Դպրոցի լողավազանի ջուրը լցնում են երկու խողովակով։ Առաջին խողովաով լցրին 4500 լ ջուր, երկորդով՝ 3 անգամ ավելի։ Ընդամենը որքա՞ն ջուր լցվեց լողավազանի մեջ։

Լցնում են-2 խողովակ

I-4500 լ ջուր

II-3 անգամ ավել առաջինից

Լցվեց-? լ ջուր  

 

                          Լուծում

                     4500.3=13500

                  13500+4500=18000

 

                                        Պատ՝. 18000 լ ջուր

You are currently viewing Մաթեմատիկա