630. Հաշվիրա րատահայտության արժեքը։

ա) 7560։90+(1282-1214)-8400։100=68

բ) 320000։(3012+6988)+(4580-3012)=1600

You are currently viewing Մաթեմատիկա 3.4.2021