Մաթեմարիկա 3.9.2021

663.

բ) Երկու թվերից մեկը 75-ն է, իսկ մյուսը դարնից փոքր է 3 անգամ։ Այդ թվերի գումարը քանի անգամ է մեծ փոքր թվից։

Լուծում

75։3=25

75+25=100

100։25=4

Պատ՝. 4 անգամ

664. A և B վայրերից իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ Հանդիպման պահին առաջինն անցել էր 60 կմ, որը 2 անգամ պակաս էր մյուսի անցած ճանապարհից։ Որոշի՛ր A և B վայրերի հեռավորությունը։

Լուծում

60.2=120

120+60=180

Պատ՝. 180կմ

667. 180կմ հառավորությունից միմյանց ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ Հանդիպման պահին առաջինն անցել էր 22 կմ-ով ավելի, քան երկրորդը։ Քանի՞ կիլոմերտր էր անցել նրանցից յուրաքանչյուրն այդ պահին։

Լուծում

180-22=158

158։2=79

79+22=101

Պատ՝. 1-101կմ, 2-79կմ

668. Երկու տակառում կա ընդամենը 250լ հյութ։ Եթե առաջին տակառից 30լ լցնենք երկրորդի մեջ ապա տակառներում հյութի քանակները կհավասարվեն։ Որքա՞ն հյութ կար յուրաքանչյուր տակառում։

Լուծում

250։2=125

125+30=155

250-155=95

Պատ՝. 1-155լ, 2-95լ

Մեկնաբանել