701. 2-ի բազմապատի՛կ ենք արդյոք հետևյալ արտահայտությունների արժեքները։

գ) 2251+215+212=2678-բազմապատիկ

4527-106-101=4320-բազմապատիկա

1575-24-24=1527-անբազմապատիկ

բ) 1366-114=1222-բազմապատիկ

2136-321=1815-անբազմապատիկ

1562-28=1546-բազմապատիկ

706. Կատարի՛ր առաջադրանքները։

ա) 3լ 450մլ=3450մլ

42լ 50մլ=42050մլ

բ) 7լ 700մլ=7700մլ

48լ 7մլ=48007մլ

702.Կատարի՛ր բաժանումն և ստուգիր։

ա) 375։2=187 (1մն), 187 (1մն).2+1=375

375։5=75, 75.5=375։

375։10=37 (5մն), 37.10+5=375

370։10=37, 37.10=370

բ) 2090։2=1045, 1045.2=2090

2794։5=558 (4մն.), 558.5+4=2794

2790։10=279, 279.10=2790

2797։10=279 (7մն.), 279.10+7=2797

707. Արտահայտի՛ր լիտրով և միլիլիտրով։

ա) 2500մլ=2լ 500մլ

4305մլ=4լ 350մլ

20020մլ=20լ 20մլ

20005մլ=20լ 5մլ

բ) 4700մլ=4լ 700մլ

3830=3լ 830մլ

4050մլ=4լ 50մլ

4004մլ=4լ 4մլ

708.

ա) 1լիտր մեղրի զանգվածը 1կգ 500գ է։ Որքա՞ն է 3լիտր մեղրի զանգվածը։

Լուծում

1500.3=4500

Պատ՝. 4կգ 500գ

բ) 1կգ մեղրը արժե 2500 դրամ։ Որքա՛ն պետք է վճարել 2լ մեղր գնելու համար։ Չմոռանաս, որ 1լ մեղրի զանգվածը 1կգ 500գ է։

Լուծում

1500.2=3000

Պատ՝. 3000 դրամ

709.

ա)Երկու անոթներում միասին կա 1լ ջուր։ Անոթնրից մեկում կա 4 անգամ ավելի ջուր, քան մյուսում։ Որքա՞ն ջուր կա յուրաքանչյուր անոթում։

Լուծում

1լ=1000մլ

4+1=5

1000։5=200

1000-200=800

Պատ՝. 1-200մլ, 2-800մլ

բ) Երկու անոթներում կա միասին 2լ ջուր։ Անոթներից մեկում կա 4 անգամ ավելի ջուր, քան մյուսում։ Որքա՞ն ջուր կա յուրաքանչյուր անոթում

Լուծում

2լ=2000մլ

4+1=5

2000։5=400

2000-400=1600

Պատ՝. 1-400, 2-1600

You are currently viewing Մաթեմատիկա 3.12.2021