743. Գծի՛ր թվային ճառագայթ և նշի՛ր տրված կորդինատնրով կետերը։

752.

ա) Կովը մեկ օրում ուտում է 20կգ խոտ։ Որքա՞ն խոտ է անհրաժեշտ անասնապահին՝ մեկ կովը մեկ շաբաթ կերակրելու համար։

Լուծում

20.7=140

Պատ՝. 140կգ

բ) Կովը մեկ օրում ուտում է 20կգ խոտ։ Որքա՞ն խոտ է անհրաժեշտ անասնապահին 5 կով մեկ շաբաթ կերակրելու համար։

Լուծում

20.5=100

100.7=700

Պատ՝. 700կգ

753. ա) Հաշվ՛ր, թե որքան ջուր է հոսում ծորակից 4 ժամում, գիտենալով, որ 1 ժամում հոսում է 245լ

Լուծում

245.4=980

Պատ՝. 980լ ջուր

բ) Եթե ծորակից 1 ժամում հոսում է 210լ ջուր, ապա քանի՞ ժամում կլցվի 3150լ տարողությամբ ջրավազանն այդ ծուրակով։

Լուծում

3150։210=1575

Պատ՝. 1575ժամում

155. Քանի՞ եղանակով կարող է վաճառողը 48 գրիչը հավասար քանակություններով փաթեթավորել։

Պատ՝. 6 եղանակ՝ 2, 4, 6, 8, 12, 24։

You are currently viewing ՄԱթեմատիկա 4.17.2021