Մաթեմատիկա 3.18.2021

781.

ա)Ավտոմեքենան գյուղից քաղաք ճանապարհն անցավ 4 ժամում 60կմ\ժ արագությամբ։ Քանի՞ ժամում նա կգնար այդ ճանապարհը, եթե արագությունը մեծացներ 20կմ\ժ-ով։

Լուծում

60+20=80

4.60=240

240։80=3

782. Ավտոմեքենան A վայրից հասավ B վայր 5 ժամում։ Հաշվի՛ր, թե քանի ժամում է անցել A-ից C ճանապարհը՝ գիտենալով, որ A-ից C ճանապարհը 140կմ է, իսկ Cից B ճանապրհը՝ 210 կմ։

Լուծում

140+210=350

350։5=70

140։70=2

Պատ՝. 2 ժամ

784. A և B վայրերից իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու հեծյալ։ Հանդիպման պահին պարզվեց, որ A վայրից մեկնողն անցել է 25կմ ճանապարհ։ Կարո՞ղ ես հաշվել, թե այդ պահին որքան էր մյուս հեծյալի հեռավորությունը A վայրից։

Պատ՝. 25կմ։ Հանդիպման պահին երկուսն էլ 25կմ հեռու էին A կետից

Մեկնաբանել