Դուրս գրել ածականները և գոյականները:

Հրամանատարը հասավ սիրելի ընկերներին, որպեսզի երկրորդ անգամ փրկի նրանց վտանգից: (3 գոյական, 1 ածական)

Երբ հեռվում հանգչեցին վերջին լույսերը, փոքրիկ Անահիտը երկու անգամ շշուկով ասաց: (3 գոյական, 2 ածական)

Ես սիրում եմ հորդառատ անձրևը. այն իմ մեջ հաճելի հիշողություններ է արթնացնում: (2 գոյական, 2 ածական)

Առաջին անգամն էր, որ նա ջերմ սեր էր զգում կրտսեր քրոջ` Մարգարիտի հանդեպ: (3 գոյական, 2 ածական)

Նա հարյուր հատ գունավոր ծաղիկներ էր ուզում, որպեսզի դրանցով զարդարեր գեղեցիկ զույգի հարսանեկան տոնը: (4 գոյական, 3 ածական)

Բառերը հոգնակի դարձնել:

Մարդ-մարդիկ, դաս-դասեր, սյուն-սյուներ, ձուկ-ձկներ , մատ-մատներ, ձեռ-ձեռներ,ձերքեր ոտ-ոտեր, ոտքեր, հարս-հարսներ, գրատուն-գրատներ, ձեռագիր-ձեռագրեր, պատմագիր-պատմագիրեր, հեռախոս-հեռախոսներ, մարդասպան-մարդասպաններ, տղա-տղաներ, աստղ-աստղեր, գնդակ-գնդակներ, գլուխ-գլուխներ:

3. Առանձնացրեք անձնանիշ և իրանիշ գոյականները

Ռուսներ-անձնանիշ, քաղաք-իրանիշ, մայրիկ-անձնանիշ, Հայաստան-իրանիշ, դասընկեր-անձնանիշ, դասացուցակ-իրանիշ, ավտոմեքենա-իրանիշ, ինքնաթիռ-իրանիշ, օդաչու-անձնանիշ, լավություն-իրանիշ:

6. Հետևյալ ածականները եթե հնարավոր է դրեք համեմատության երեք աստիճաններով- Մաքուր-ավելի մաքուր,ամենամաքուր,  կաղ, հին-ավելի հին-ամենահին-հնագույն, կարմիր, դաժան-ավելի դաժան-ամենադաժան, կարճ-ավելի կարճ-ամենակարճ։

You are currently viewing Մայրենի