Համարիչ
_________
Հայտարար

Կոտորակի հայտարարը ցույց է տալիս, թե պատկերը քանի մասի է բաժանված, իսկ համարիչը՝ քանի մասն են վերցրել։

1
__ մասը կարդում ենք նաև կես։
2

1
__ մասը կարդում ենք նաև քառորդ։
4

843. Պատկերներից յուրաքանչյուրի նշված մասը արտահայտի՛ր թվերով

1 1 1 1 1 1
___ ___ ___ ___ ___ ___

9 3 6 4 8 6

845. Պատկերի՛ր 2սմ և 3սմ կողմերով ուղղանկյուն և նշի՛ր նրա քառորդ մասը։

846. Պատկերի՛ր 2սմ շառավիղով որևէ շրջան և նշի՛ր նրա կեսը։

847. 1
ա) 1սմ-ը մետրով____ մ
100
1
1դմ-ը մետրով____ մ
10
1
1մ-ը կիլոմետրով_____ կմ
1000
1
1մմ-ը սանտիմետրով____ սմ
10

բ) 1կգ-ը տոննայով___ տ
1000
1
1ց-ը տոննայով___ տ
10
1
1կգ-ը ցենտներով_____ ց
100
1
1գ-ը կիլոգրամով______ կգ
1000

849. Կատարի՛ր գործողությունները։

ա) 12կգ 50գ+41կգ 640գ-11կգ 300գ=53կգ 690գ-11կգ 300գ=42կգ 390գ

24տ 80կգ+12տ 960կգ-5տ 80կգ=37տ 40կգ-5տ 80կգ=31տ 960կգ

Մեկնաբանել