Թվարկեք քորդավորներին բնորոշ հատկանիշները

Քորդավորները երկկողմանի հավասարաչափ կենդանիներ են որոնք ունենում են քորդա, նյարդային խողովակ, մարսողական համակարգ և խռիկներ:

Քանի՞ անգամ է ամենամեծ չափերով քորդավոր կենդանին իր չափերով գերազանցում ամենափոքրին։

Քանի որ ամենափոքր քորդավոր կենդանին ուներ 0,3 մմ չափսը, իսկ ամենամեծը 33 մետր: 33 մետրը մմ դարձնելով ստանում ենք 33000 մմ և 33000 բաժանում ենք 0,3 ստանալով 110000:

Ամենամեծ քորդավոր կենդանին որը 33 մետր է 110000 անգամ մեծ է ամենափոքր քորդավոր կենդանուց որը 0,3 մմ է:

Ի՞նչ է քորդան

Թիկնալար է, որը ձգվում է ամբողջ մարմնով և կատարումներքին առանցքային կմախքի դեր:

You are currently viewing Քորդավորներ