1)Միանդամը ներկայացրո՛ւ խորանարդի տեսքով․

2)Հաշվի՛ր օգտվելով Խորանարդների գումարի բանաձևից՝a³ + b³ = (a + b) (a² — ab + b²)

3)Հաշվի՛ր օգտվելով Խորանարդների գումարի բանաձևից՝(a + b) (a² — ab + b²)=a³ + b³

You are currently viewing Հանրահաշիվ