275. Ի՞նչ է չափում նկ. 59-ում պատկերված ուժաչափը։ Ինչպիսի՞ն է դրա ցուցմունքը։

Կշիռ, 1 Ն

276. Ի՞նչ ծանրության ուժ է ազդում նապաստակի, գայլի, արջի, ռնգեղջյուրի, փղի վրա, եթե դրանց զանգվածները համապատասխանաբար հավասար են 6կգ, 40կգ, 400կգ, 2տ, 4տ։

58,8 Ն, 392 Ն, 3920 Ն, 19600 Ն, 32900 Ն

277. Ինչքա՞ն է կշռում 18.75լ ծավալով կերոսինը։

145,04 Ն

278. Ինչքա՞ն է կշռում 25լ ծավալով բենզինը։

173,95 Ն

279. Ուղևորության ընթացքում ավտոմեքենայի բենզինի զանգվածը փոքրացավ 20կգ-ով։ Որքանո՞վ փոքրացավ ավտոմեքենայի ընդհանուր կշիռը։

196 Ն-ով

280. 1կգ զանգվածով բիդոնի մեջ 5լ ծավալով կերոսին լցրին։ Բիդոնը բարձրացնելու համար ի՞նչ ուժ է պետք կիրառել։

49 Ն

281. Որոշեցե՛ք կաղնեփայտե չորսուի կշիռը (նկ. 60)։

88 200 Ն

282. Ի՞նչ ուժով է ձգված այն զսպանակը, որից կախված է 10x8x5 սմ չափերով արույրե չորսուն։

33,32 Ն

283. Առաստաղից կախված ջահն առաստաղի վրա ազդում է 49Ն ուժով։ Որքա՞ն է ջահի զանգվածը։

5կգ

284. ՄՊ-047 մոպեդի (շարժիչավոր հեծանիվ)  վրա ազդում է 392Ն ծանրության ուժ։ Որքա՞ն է մոպեդի զանգվածը։

40 կգ

285. Մ-106 մոտոցիկլը կշռում է 980Ն։ Ինչի՞  է հավասար մոտոցիկլի զանգվածը։

100 կգ

You are currently viewing Լուկաշիկ — 275-285 խնդիրներ