ԵրկարությունԼայնությունԲարձրությունԱմենամեծ
նիստի
մակերես
Ամենափոքր
նիստի
մակերես
Ճնշման
ուժը
Ճնշումը
երեք
նիստերի
դեպքում
14.5սմ=0.145մ10սմ=0.1մ2.5սմ=0.025մ0.0145մ20.0025մ25.9Ն407Պա
1628Պա
2360Պա

You are currently viewing Կոշտ սկավառակի ճնշումը սեղանի վրա. փորձ