Արևմտահայերեն

Մի փոքրիկ տղա դուրս եկավ դպրոցից: Փոքրիկ տղա մը դուրս ելավ դպրոցէն։ Ես աշխատում եմ գործարանում:Ես կաշխատիմ գորածարնին մեջ։ Մի թռչուն թռավ արտից: Թռչուն մը թռավ արտէն։ Մի մարդ քարից մեծ գեղեցիկ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Արևմտահայերեն-ում