Մայրենի հինգշաբթի 18.5.2023

Էռնեստ Հեմինգուեյ. «Կատուն անձրևի տակ» Հյուրանոցում միայն երկու ամերիկացի կար: Սենյակ բարձրանալիս կամ իջնելիս նրանք չէին ճանաչում աստիճաններին իրենց հանդիպող ոչ մի կենվորի: Ամերիկացիների սենյակը երկրորդ հարկում էր, որի պատուհանները…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մայրենի հինգշաբթի 18.5.2023-ում

Մայրենի

Երկուշաբթի Շաբաթվա ամփոփում։ Կրկնություն, պատրաստվում ենք մայիսյան ամփոփմանը։ 1.Ընդգծիր այն բառերը, որոնցում կա Առ- նախածանցը: Առաջ, առմիշտ, առվակ, առկայծել, առէջ, առնետ, առավոտ: Ապ- նախածանցը: Ապրանք, ապարդյուն, ապուխտ, ապուշ, ապակի, ապերջանիկ,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մայրենի-ում

Урок 35

1.Запиши глаголы в неопределённой форме. Ставят, везёт,бегают,цветёт,плачет,несёт,пахнет,завтракает,,бредёт,делаете, знакомят, разгребёт, вешаем, плетём, трясёт, мокнут, квакают. Ставить, везти, бегать, цвететь, плакать, тести, пахнуть, завтракать, бредить, делать, знакомить, разгребать, вешать, плести, трясти, мокнуть,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Урок 35-ում

Ատամների խնամք

Մինչև 2 տարեկան դառնալը երեխան ունենում է 20 հատ փաքր ատամներ որոնք կոչվում են կաթնատամներ։ 6֊7 տարեկանից այս ատամները սկսում են թուլանալ, շարժվել հերթով ընկնում են և փոխարինվում նոր ավելի…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Ատամների խնամք-ում

Մաթեմատիկա 5.4.2023

1197. ա) 0,9բ) 28,2գ) 100,5դ) 1ե) 80զ) 6է) 200,1ը) 567,9թ) 0 1198. ա) 7,9բ) 85,07գ) 0,12դ) 1ե) 65,68զ) 721,9է) 2,39ը) 18,1թ) 55,6 1199. ա) մինչև հարյուրերորդականներիբ) մինչև միավորներիգ) մինչև հազարերորդականներիդ)…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 5.4.2023-ում

Սննառություն մարսողություն շնչառություն

Պատասխանել հարցերին Սննդառության ի՞նչ եղանակներ են ձեզ հայտնի:Արև, ջուր, հող։ Ո՞ր բույսերն են սնվում կենդանիներով և ի՞նչու:Առյուծը, գայլը, արծիվը, սարդը և այլն Ի՞նչ է հետերոտրոֆ օրգանիզմներ գիտեք:Բերե՛ք օրինակներ:Մարդ, սունկ Ի՞նչ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Սննառություն մարսողություն շնչառություն-ում

Урок 33

1. Запишите предложения, употребив выделенные слова вомножественном числе. Мне понравилась эта русская народная песня. 2. На вечере пеларабский студент, танцевала студентка из Индии, а китайская студенткачитала стихи. 3. У вас есть мое последнее письмо? 4.…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Урок 33-ում

Հինգշաբթի մայրենի 4.27.2023

Բառաշարքերում գտնել և առանձնացնել հոմանիշների 6 զույգ: 1.Կեղտ, գութ, եղեգնուտ, խիղճ, ավար, թախիծ, կարծիք, օրրան, մորմոք, թալան, իմաստ, հայրենիք, տեսակետ, աղտ: Կեղտ֊աղտ, խիղճ֊գութ, ավար֊ թալան, թախիծ֊մորմոք, կարծիք֊տեսակետ, օրրան֊ հայրենիք 2.Ձու,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Հինգշաբթի մայրենի 4.27.2023-ում