Երկրաչափություն

1)<ABC=140o : BD-ն նրա կիսորդն է, իսկ BE-ն՝ <DBC-ի: Ինչի՞ են հավասար <ABD-ն, <DBE-ն,<EBC-ն, <ABE-ն։ 2)BD ճառագայթը ABC անկյունը բաժանում է երկու անկյունների, որոնցից մեկը 17o -ով մեծ է մյուսից։Գտեք…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Երկրաչափություն-ում

Երկրաչափություն

Առաջադրանքներ․ 1)Գտեք հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյան անկյունները։ 90°, 45°, 45° 2)CE հիմքով CDE հավասարասրուն եռանկյան մեջ տարված է CF բարձրությունը։ Գտեք <ECF -ը, եթե <D=54o ։ 3)Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններից մեկը…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Երկրաչափություն-ում

Երկրաչափություն

1)Տրված է՝ aIIb: Գտնել x-ը և y-ը։ x-ը 80° անկյունի հետ խաչադիր է այսինքն նույնպես 80° է: Այնուհետև 180֊80=100, y=100°: 2)Ըստ գծագրի տվյալների գտնել x-ը։ a||b որովհետև այստեղ կան խաչադիր…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Երկրաչափություն-ում

Երկրաչափություն

1 1 Գիծ որը ունի սկիզբ և վերջ Գիզ որը ունի սկիզբ բայց չունի վերջ անկյունը մի կետից դորս եկող երկու ճառագայթ է, գագաթը այդ կետնը, և մնացածը կողմերն են:…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Երկրաչափություն-ում