Մաթեմատիկայի հաշվետվություն

Մաթեմատիկա 1.2.2022 Մաթեմատիկա 2.2.2023 Մաթեմատիկա 3.2.2023 Մաթեմատիկա 6.2.2023 Մաթեմատիկա 10.2.2023 Մաթեմատիկա 13.2.2023 Մաթեմատիկա 16.2.2023 Մաթեմատիկա 17.2.2023 Մաթեմատիկա 20.2.2023 Մաթեմատիկա 22.2.2023 Մաթեմատիկա 23.2.2023 Մաթեմատիկա 24.2.2023 Մաթեմատիկա 27.2.2023 Մաթեմատիկա 1.3.2023 Մաթեմատիկա 2.3.2023 Մաթեմատիկա…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկայի հաշվետվություն-ում

Մաթեմատիկա 5.4.2023

1197. ա) 0,9բ) 28,2գ) 100,5դ) 1ե) 80զ) 6է) 200,1ը) 567,9թ) 0 1198. ա) 7,9բ) 85,07գ) 0,12դ) 1ե) 65,68զ) 721,9է) 2,39ը) 18,1թ) 55,6 1199. ա) մինչև հարյուրերորդականներիբ) մինչև միավորներիգ) մինչև հազարերորդականներիդ)…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 5.4.2023-ում

Մաթեմատկա 4.21.2023

ա) 11,2395բ) 4,74223գ) 0,43010դ) 286,752ե) 0,3552զ) 9,2276է) 0,0001ը) 193,01544թ) 294,8089 1149. Բազմապատկում ենք անտեսելով ստորակետը, հետո ստորակետը դնում ենք տասնորդական կատորակի ստորակետից հետո գտնվող թվերի չափսով։ 1150. ա) 43,757բ) 1,51գ)…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատկա 4.21.2023-ում

Մաթեմատիկա 4.14.2023

1131. Լուծում10,01-3,2=6,816,37-5,5=0,876,81+0,87=7,687,68+7,68+15,36 Պատ՝ 15,36 1132. ա) 9,3-0,2=9,1 բ) 2,84-0,48=2,36գ) 3,681-0,444=3,237դ) 15,001-0,001=15ե) 28,07-0,01=28,06զ) 30,609-0,435=30,174է) 46,893-0,538=46,355ը) 100,202-0,201=100,001 1133. ա) 188,8բ) 1,3125 1134. ա) 4,766բ) 14,25գ) 16,41դ) -3,58ե) 7,38զ) 8,61 1135. 973,14 1136.…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 4.14.2023-ում