Մաթեմատիկայի հաշվետվություն (Փետրվար-Մայիս)

Մաթեմատիկայի Հաշվետվություն (Փետրվար) Մաթեմատիկայի Հաշվետվություն (Մարտ) Մաթեմատիկայի Հաշվետվություն (Ապրիլ) Մաթեմատիկայի Հաշվետվություն (Մայիս)

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկայի հաշվետվություն (Փետրվար-Մայիս)-ում

Կոտորակներ

Կատարե՛ք կոտորակների բաժանում45/3 : 14/5=121/63 : 11/9=30/2 : 13/36= Կատարե՛ք բաժանում3 : 4/5=12 : 48/17=33 : 22/19= Կատարե՛ք բաժանում9/23 : 3 =46/51 : 92=144/7 : 60= Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Կոտորակներ-ում

Մաթմատիկա 5.23.2022

997. Կատարե՛ք գործողությունները։ ա) (( 16000։32-1640։82)։15.7000-192000)։40=800բ) ((97264։8+1284200։100) ։1000 . 7+ 947).100=112200գ) ((24.250+18.350)։60.400+(44. 4500 +108.1500)։20)։400=2040000դ) (64.125+128.75)։800.5000-(300.400+5107.800)։70=49920

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթմատիկա 5.23.2022-ում

Մաթեմատիկա 4.26.2022

858. Գտե՛ք այն թիվը, որիա) ը 5 է- 15 բ) ը 21 է։ 49 859. Ո՞րն է մեծ.ա) 45 մետրի ը թե, 30 մետրի ը։ 27 > 24 892.Անկանոն կոտորակը…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 4.26.2022-ում

Մաթեմատիկա 4.25.2022

963. Եռանկյան մի կողմի երկարությունը 7սմ 4մմ է, երկրորդինը՝ 6մմ-ով ավելի, երրորդինը՝ առաաջինից 6մմ-ով պակաս։ Որքա՞ն է եռանկյան պարագիծը։Լուծում7սմ 4մմ+6մմ=8սմ7սմ 4մմ-6մմ=6սմ 8մմ7սմ 4մմ+8սմ=6սմ 8մմ=22սմ 2մմ Պատ՝. 22սմ 2մմ 941. ABC…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 4.25.2022-ում

Մաթեմատիկա նածագի թվերի շուրջ

Ֆիբոնաչի մաթեմատիկոսը 5-րդ դարում սկսել է ստեղծել թվերը 0-ից, և այդ թվերը մենք ասում ենք՝ Արաբական թվեր, Հնդկական թվեր կամ թվանշաններ և այդ թվանշաններով մենք կարող ենք ստեղծել թվեր օրինակ՝…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա նածագի թվերի շուրջ-ում

Մաթեմատիկա 4.18.2022

802. Գտե՛ք արտահայտության արժեքըգ) (9191806+7024)։(6101-1288)=19109191806+1024=91928306101-1288=48139192830։4813=1910 դ) (14614668+322)։(9696-481)=158614614668+322=146149909696-481=921514614990։9215=1586 ե) (1200-294).78-(560+294)։14=706071200-294=906560+294=854906.78=70668854։14=6170668-61=70607

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 4.18.2022-ում

Մաթեմատիկա 4.14.2022

Չորս թվաբանական գործողություններ կոտորակների միջև Գումարեք կոտորակները։ Կատարեք կոտորակների հանում։ Կատարեք բազմապատկում․ Թիվը ներկայացրեք երկու սովորական կոտորակների արտադրյալի տեսքով․ Կատարեք բաժանում։ Աստղանիշի  փոխարեն  ի՞նչ  թիվ  գրելու  դեպքում  կստացվի   հավասարություն Նարեկը…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 4.14.2022-ում

Մաթեմատիկա 4.6.2022

1391. Երեք խառը թվերից արաջինը է։ Երկրորդ թվը -ով մեծ է առաջինից, իսկ երրորդը -ով մեծ է երկրորդից։ Գտե՛ք այդ երեք թվերի գումարը։Լուծում Պատ՝. 1330. Մի քարակուսու պարագիծը սմ է,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 4.6.2022-ում

Մաթեմատիկա 4.5.2022

1260. ABC երանկյան պարագիծը սմ է։ Հայտնի է , որ |AB|=|BC|, իսկ |CA|= Գտե՛ք AB և BC կողմերի երկարությունը։Լուծում Պատ՝. 1135. Գտե՛ք ստվերագծված քառակոսու մակերեսը։ Լուծում8-2-2=44.4=16 Պատ՝. 16սմ2 1185. Աստղանիշերի…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 4.5.2022-ում

Մաթեմատիկա 4.4.2022

1231. Առաջին շտերամանում կա տ ցորեն, երկրորդում՝ տ։ Ո՞ր շտեմարանում ավելի շատ ցորեն կա և որքանով։Լուծում Պատ՝. Երկրորդ շտեմարանում ով ավելի շատ ցորեն կա։ 1232. Մեքենան անցել է ճանապարհի ը։…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 4.4.2022-ում

Մաթեմաթիկա 3.25.2022

Հետևյալ թվերը վերլուծե՛ք պարզ արտադրիչների. 96 106 100 1024 704 800 888 Գտե՛ք [6;8]=24 [12;6]=12 [15;100]=300 Գտե՛ք (25 և 15)=5 (24 և 10)=2 (120 և 60)=60 (24 և 80)=8 (25…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմաթիկա 3.25.2022-ում