Մաթեմատիկա 5.25.2021

1006. 54 մ ջրատար խողովակը ներկելու համար վարպետին արհրաժեշտ է 108 լ ներկ։ Որքա՞ն ներկ է հարկավոր 120մ այդպիսի խողովակ ներկելու։ Լուծում 108։54=2 120.2=240 Պատ՝. 240լ 1009. Հաշվի՛ր 30մ 30սմ…

0 Comments

Մաթեմատիկա 5.17.2021

763. ա) Ավտոմեքենան առաջին 2 ժամում անցավ 80կմ/ժ արագութույամբ, իսկ հաջորդ 2 ժամում 20կմ/ժ-ով արագ։ Որքա՞ն ճանապարհ անցավ ավտոմեքենան այդ 4 ժամում։ Լուծում 80.2=160 80+20=100 100.2=200 160+200=360 Պատ՝. 360 կմբ)…

0 Comments

Մաթեմատիկա 5.14.2021

Թեստ 5 729 և 81 թվերի քանորդը քանի՞ անգամ է փոքր 81-ից։1) 92) 813) 2434) 729Ո՞րն է տաասնավորների կարգի կարգային միավորը։1) 12) 103) 1004) 1000Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի տարբերությունը,եթե նվազելին…

0 Comments

Մաթեմատիկա 5.13.2021

Թեստ 4 Գտի՛ր այն թիվը. կազմված է 70 տասնյակից 8 միավորից։1) 782) 8703) 7084) 780Գտի՛ր ամենափոքր քառանիշ և ամենամեծ եռանիշ տվերի տարբերությունը։1) 10002) 13) 9994) 111Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի արտադրյալը,…

1 Comment

Մաթեմատիմա 5.10.2021

Թեստ 3 Քանի՞ երկրորդ կարգի միավոր է պարունակուն է 6754 թիվը։1) 42) 53) 74) 6Գտի՛ր ամենափոքր կենտ քառանիշ և ամենամեծ զույգ հնգանիշ թվերի գումարը։1) 109992) 101003) 1009994) 101000Ինչպե՞ս կփոխվի տարբերությունը,…

0 Comments

Մաթեմատիկա 5.7.2021

Թեստ 2 Գտիր այն հնգանիշ թիվը, որի հարյուրավորը 8 է, միավորը 4, մնացած կարգերում գրված է 9։1) 994982) 998943) 989944) 94998Որքանո՞վ կմեծանա երկնիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 3…

0 Comments

Մաթեմատիկա 5.4.2021

630. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։բ) 320000։(3012+6988)+(4580-3012)=16003012+6988=10000320000։10000=324580-3012=156832+1568=1600 554. Կատարի՛ր բաժանումը, ապա ստուգի՛ր՝ արդյոք ճիշշտ ես կատարել։ բ) 3։3=1, 1.3=34։3=1 (1 մն.), 1.3+1=45։3=1 (2 մն.), 1.3+2=56։4=1 (2 մն.), 1.4+2=67։3=2 (1 մն.), 2.3+1=78։3=2 (2…

1 Comment

Մաթեմատիկա 4.30.2021

1040.ա) 2012 թվականին լրանում է հայերեն առաջին տպագիր գրքի հրատարակման 1500-ամյակը։ Ո՞ր թվականին է հրատարակվել հայերեն առաջին տպագիր գիրքը։ Լուծում 2012-1500=512 Պատ՝. 512 թվականինբ) 2025 թվականին լրանում է հայ նշանավոր…

0 Comments

Մաթեմատիկա 4.29.2021

1038. Արտահայտի՛ր նշվախ միավորներով։ ա) 3/5սմ=6մմ7/20դմ=35մմ5/20մ=250մմ բ) 4/50կգ=80գ4/5տ=8ց7/100ց=7000գ գ) 5/20ր=15վ3/30ժ=6ր3/4օր=18ժ 1039. Կատարի՛ր գործողությունները։ ա) 77կմ-35մ=76000կմ 1000մ-35մ=76965=76կմ 965մ42դմ 2սմ-7սմ=41դմ 12սմ-7սմ=41դմ 5սմ բ) 15կգ-670գ=14կգ 1000գ-670գ=14կգ 330գ22տ 210կգ-240կգ=21տ 1210կգ-240կգ=21տ 970կգ գ) 18 օր-8ժ=17օր…

1 Comment

Մաթեմատիկա 4.26.2021

972. Տրված կոտորակներից որո՞նք են կանոնավոր, և որո՞նք անկանոն։ 6/7-կանոնավոր, 12/17-կանոնավոր, 4/5-կանոնավոր, 8/7-անկանոն, 17/18-կանոնավոր, 3/3-անկանոն, 6/6-անկանոն, 4/1-անկանոն։ 973. Լրացրո՛ւ աղյուսակը։ բ) 974. Համեմատի՛ր։ դ) 11/25 > 5/2522/31 < 22/23 դ)…

0 Comments

Մաթեմատիկական նախագիծ

Զալ-2 մեծ, 1փոքր պատուհան Զալ-մեծ պատուհան 2 շերտ S=15600սմ2, փոքր պատուհան 2 շերտ S=7500սմ2Զալ-Մեծ պատուհաններ=156000000դրամ, փոքր պատուհան=37500000դրամ։ Բալկոն, մեր և մամայի սենյակ- 3 մեծ, 7 փոքր պատուհան։ Բալկոն, մեր և…

0 Comments

Մաթեմատիկա 4.13.2021

865. Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։         1ա) ____ մ=20սմ          5   1____ մ=5սմ  20   1____ կմ=40մ  25 բ)  1  _____ կգ=200գ      5   1____ տ= 125կգ   8   1____ ց=25կգ   4 գ)  1   ____ ր=12վ     …

0 Comments

Մաթեմատիկա 4.12.2021

                                                                                                                       1930. 1 ժամում ծորակից լցվում է 6000 լ տարողությամբ ջրավազանի____ մասը։                                                                                                                        4Նույն ծորակից որքա՞ն ջուր կլցվի ջրավազանը 2 ժամում։                                                                                 Լուծում                                                                           6000։4.1=1500                                                                             1500.2=3000                                                                                                         Պատ՝. 3000լ934. Աղջիկների անունները դասավորի՛ր նրանք…

0 Comments

Մաթեմատիկա 4.5.2021

Գտի՛ր նշված թվի մասը35-ի 3/7 մասը-35։7.3=15420-ի 5/6 մասը-420։6.5=350180-ի 5/9 մասը-180։9.5=1002000-ի 9/10 մասը-2000։10.9=1800140-ի 5/7 մասը-140։7.5=100100-ի 5/5 մասը-100։5.5=100Հաշվի՛ր415 կգ-ի 2/5 մասը-415։5.2=166480 դրամի 5/6 մասը-480։6.5=40018ժ-ի 2/3 մասը-18։3.2=12320 լ-ի 6/8 մասը-320։8.6=240510 մ2-ու 2/17 մասը-510։17.2=60480…

1 Comment

Մաթեմատիկա 4.1.2021

Ավտոմեքենան գյուղից քաղաք ճանապարհն անցավ 4 ժամում՝ 60 կմ/ժ արագությամբ: Քանի՞ ժամում նա կանցներ այդ ճանապարհը , եթե ընթանար 20 կմ/ժ-ով ավելի արագությամբ: Լուծում 60.4=240 60+20=80 240։80=3 Պատ՝. 3ժՄիմյանցից 450…

0 Comments