Մայրենի

Ի՞նչ անունով է նաև հայտնի Պիզայի աշտարակը և ո՞ր երկրում է գտնվում: (1 միավոր) Ընկնող աշտարակ։ Իտալիա։Պիզայի աշտարակի շինարարությունը կատարվել է երկու փուլով, շինարարությունը դադարեցվել է, ինչո՞ւ: (0,5միավոր) Շինարարությունը դադարվել…

0 Comments

Մայրենի

Բառարանի օգնությամբ գտիր կարմիրով նշված բառերի բացատրությունները և սովորիր։Անգութ-անխիղճ, գերաններից-կտրած ծառերից, գոմեր-կենդանիներ պահելու տեղեր, մարագ-չոր անասնակերը պահելու տեղ, սայլ-քառանիվ փայտաշեն բեռնատար, լուծ-ամուր փայտից սարքած երկար տափակավուն ձող, սամ-սայլի կամ կառքի…

1 Comment

Մայրենի

1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝լրացնելով բաց թողած տառերը:  Հոգս, կախարդության, կարգ, փորձում։ 2.Ի՞նչ է նշանակում աչքի զարնել արտահայտությունը. ա) աչքը վնասելբ) ուշադրություն գրավելգ) աչքը բուժելդ) չորս կողմը նայել 3.Դու՛րս գրիր տեքստում ընդգծված բառերը ̀ դիմացը գրելով դրանց հոմանիշները  (իմաստով մոտբառեր): կլոր-շրջան, պարզ-հասարակ, ծերուկ-ծերունի, տկլոր-մերկ։ Տրված բառերից որի՞ դիմաց է ճիշտ նշված նրա տեսակը. ա) կախարդություն – պարզբ)…

0 Comments

Մայրենի

1.Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:Կողքին, վարդ, տարօտինսկ, անգամ։  2.  Փուշ  բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստներով կազմի՛ր մեկական նախադասություն:Զգույշ եղիր գրտնին փշեր…

1 Comment

Մայրենի

Ես ծնվել եմ 1889-ի ապրիլի 16-ին, երեկոյան ժամը 8-ին, Ուոլվորթի շրջանում, Իսթլեյն փողոցում: Ես լրագիր եմ վաճառել, խաղալիքներ սոսնձել, աշխատել եմ տպարանում, ապակի փչողի արվեստանոցում, բայց գիտեի, որ դրանք ժամանակավոր…

0 Comments

Մայրենի

1.  Գտնել նախադասության ենթակաները և ընդգծել: Ա. Ծերունին մտավ լքված խրճիթը: Բ. Կարինեն սիրում էր ճամփորդել: Գ. Հավաքված կանանցից մի քանիսն մաքրում էին ձավարը: Դ. Զորավարը հոգատար հայր էր: 2…

0 Comments

Մայրենի

«Լուսնահաչ» _ Հայրի՛կ, ինչու՞ մեր ԲողարըՄիշտ հաչում է լուսնի վրան.Մի՞թե պայծառ լուսնյակըՄեկ վնա՞ս է տալիս նրան:_ Ո՛չ, որդյակ իմ, ոչ թե վնասԱյլ լույս, միայն լույս է տալիս,Իսկ շանն՝ իբրև գայլի…

1 Comment

Մայրենի

Թեսթ2 Ավետիք Իսահակյան ԵՂՆԻԿԸ «Մի անգամ իմ բարեկամ մի որսորդ մեր հանդի անտառուտ սարերից մի եղնիկ նվեր բերեց երեխաներիս համար»:Այսպես սկսեց ընկերս աշնանային մի երեկո, երբ նստած միասին նրա պատշգամբում,…

1 Comment

Մայրենի

Հարցեր և առաջադրանքներ Դեղինով նշված բառերի բացատրությունները գրեք և սովորեք: Ճրագ-լամպ, համբավ-տեղեկություն, չնաշխարհիկ-շատ գեղեցիկ, աղախնին-սպասուհուն, սուփր-սփռոց։ Կանաչով նշված դարձվածքները բացատրեք: Երեսիցդ լույս է թափվում-չքնաղ, ուղիղն ասես-ճիշտն ասես, հրաման առնեմ-հրաման ընդունեմ,…

0 Comments

Մայրենի

Երկուշաբթի առավոտյան Թոմն իրեն շատ դժբա□տ զգաց: Նա միշտ իրեն դժբախտ էր զգում, որովհետև այդ օրով էին սկսվում մի նոր շա□աթվա տանջանքները դպրոցում: Նա այդ օրը ցանկանում էր, որ ընդհանրապես…

0 Comments

Մայրենի

Հարցեր և առաջադրանքներ Դեղինով նշված բառերի բացատրությունները գտեք և սովորեք: Ընկղմվել-սուզվել, փառավոր-հանդիսավոր, այլանդակ-անճոռնի, շուշաբանդ-ապակեպատ, սաթ-կտոր, փարատել-հույս տալ, ուռկան-ցանց։ Գրեք կանաչով նշված բառերին իմաստով հակառակ բառեր: Գցեց-վերցրեց, գեղեցիկ-տգեղ, հրեշտակ-սատանա, խարդախ-ճիշտ, ննջել-արթնանալ։…

0 Comments

Մայրենի

Գրեք նարնջագույնով նշված դարձվածքների բացատրությունը: Ո՞ւմ ես աչքադրել֊ո՞ւմ ես հավանել, կամք տուր֊իրավունք տուր, միտք չունիմ֊միտք չունեմ, այդպիսի բան չեմ մտածում, մարդի ոտք ընկած չէ֊ոչ մեկ այդտեղ չի եղել։Կանաչով նշված բառերի…

1 Comment

Մայրենի

Թեսթ 3 Ջանի ՌոդարիՋելսոմինոյի արկածները Մի ան□ամ առավոտյան Ջելսոմինոն գնաց իրենց պարտեզն ու տեսավ՝ բոլոր տանձերը հասել են: Տանձերը, ախր, միշտ այդպես են. ոչ ոքի ոչինչ չեն ասում, բայց իրենց…

1 Comment

Մայրենի

Թեսթ 1Ջանի ՌոդարիՏարօրինակ Հարցեր Կար-չկար մի տղա, որն ամբո□ջ օրը սրան-նրան ձանձրացնում էր իր հարցերով: Հարցեր տալն, իհարկե, վատ բան չէ, ընդհակառակը, հարցասիրությունը գովելի է, բայց վատն այն է, որ…

0 Comments

Մայրենի

Նարնջագույնով նշված բառերը բառակազմորեն վերլուծել՝ արմատ, ածանց։ Հող+ա+գործ, բաց+ա+տր+ություն, ազնվ+ություն, հող+ա+տեր։Կանաչով նշված բառերով նոր բառեր կազմիր։ Հրաշալի, ոսկեղեն, անարդար, տղամարդ։Ինչ պատասխան են տալիս իմաստունները թագավորի այն հարցին, թե ինչո՞ւ է…

0 Comments

Մայրենի

Առաջադրանքներ․ Գրել կանաչով նշված բառերի հականիշները։ Աղքատ-հարուստ, անգետ-գիտուն, գոռալ-լռել, ճշմարի-կեղծ։Բացատրել կարմիրով նշված դարձվածքները։ Աչքդ լուս-բարեմաղթանք, աչքերը չորս է բաց անում-զարմանալ։Նարնջագույնով նշված բառերը բառակազմորեն վերլուծել՝ արմատ, ածանց։ Վար+ու+ցանք, թագ+ավոր։Ի՞նչու էր գյուղացիներից…

1 Comment

Մայրենի

Դուրս գրել ածականները և գոյականները: Հրամանատարը հասավ սիրելի ընկերներին, որպեսզի երկրորդ անգամ փրկի նրանց վտանգից: (3 գոյական, 1 ածական) Երբ հեռվում հանգչեցին վերջին լույսերը, փոքրիկ Անահիտը երկու անգամ շշուկով ասաց:…

0 Comments

Մայրենի ածական

1.Լրացրեք նախադասությունները` ընդգծված գոյականներին տալով ներքևի ածականներից որևէ մեկը: Փոքրամարմին Աղջիկը անհանգիստ շուրջն էր նայում: Ձիավորները սրարշավ հասան մի կանաչապատ դաշտավայր:Անսպառ Երջանկություն պատել էր պատանու սիրտը: Գազազած Ամբոխը հոծ խմբերով…

1 Comment

Մայրենի

Տեքստից դուրս գրեք 10 գոյական:Աղջիկ, արև, առավոտ, գունդ, վերջալույս, սարեր, փայտ, մահճական, անձրև, ծառԴուրս գրեք մեկ բարդ բառ և նրա արմատներով ստացեք մեկական նոր բառ: Վերջալույս-վերջնածանց, լուսամուտ։Դուրս գրեք մայրամուտ, զմայլվել…

0 Comments

Մայրենի Առյուծ արքա

Առաջադրանքներ՝ 1. Տեքստից դուրս գրեք մեկ բարդ բառ և առանձնացրեք դրա արմատները: Հետաքրքրասեր=հետաքրքիր+սեր 2. տեքստից դուրս գրեք երկու վերջածանցավոր բառ և այդ ածանցներով նոր բառեր կազմեք: Սպանություն-քաջություն, օգնություն-մարդկություն։ 3. տեքստի…

0 Comments

Մայրենի

Առաջադրանքներ Գրել, թե կանաչով նշված բառերից յուարքանչյուրն ի՞նչ հոլովով է դրված:Հանդեսով-գործիական, թագավորի-սեռական, դաշտում-ներգոյական, թագավորը-ուղղական, ոչխարի-սեռական, պալատին-տրական, երկրից-բացառական, զուռնով-գարծիական, թմբուկով-գործիական, երգով-գործիական, ձիավորները-ուղղական, թագավորից-բացառական։Տեքստի անծանոթ բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրել:անհասկանալի բառեր չկան։Կարմիրով նշված…

1 Comment